BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/10

Kansankongressin viikon (5–11.3.) kestäneeseen kokoukseen Pekingiin kokoontui lähes 3 000 kiinalaispäättäjää. Kansankongressi on Kiinan korkein päättävä elin, mutta käytännössä se vain hyväksyy sille tuodut esitykset kuten hallituksen toimintasuunnitelman ja tavoitteet, budjetin, viisivuotissuunnitelman ja henkilövalinnat maan johtotehtäviin.

Kansankongressissa kuluvanvuoden BKT:n reaaliseksi kasvutavoitteeksi päätettiin ”yli 6 %”. Tavoite on maltillinen, sillä vuosikasvulukema tulee olemaan korkea viime vuoden heikon vertailulukeman vuoksi. Esimerkiksi kansainväliset ennustajat odottavat Kiinan talouden kasvavan selvästi tavoitetta nopeammin. Vaikuttaakin siltä, että taloudenpidon painopiste voi tänä vuonna olla enemmän rakenneuudistusten edistämisessä kuin talouskasvun vauhdittamisessa väkisin. Tavoitteeksi asetettiin myös valuuttakurssin ja kokonaisvelan BKT-suhteen pitäminen vakaana sekä energiaintensiteetin vähentäminen niin, että energiaa kuluisi 3 % vähemmän tuotettua BKT-yksikköä kohden. Kuluttajahintojen tavoitellaan nousevan noin 3 %.

Talouspolitiikan painopisteistä toistuvat tavalliset vakauden ylläpitäminen, hyvinvoinnin edistäminen ja talouden avaamisen jatkaminen. Myös panostukset korkeaan teknologiaan jatkuvat. Julkista rahoitusta tutkimukseen ja kehitykseen lisätään ja yritysten innovointia kannustetaan mm. kasvattamalla mahdollisuutta tehdä tutkimus- ja kehitysmenoista vähennyksiä verotuksessa. Investointeja pyritään suuntaamaan yhä enemmän digitaalisen infrastruktuurin kehittämiseen kuten 5G:hen. Ulkomaisten yritysten mahdollisuuksia tullaan avaamaan joillakin nyt rajatuilla aloilla muokkaamalla kiellettyjen ja rajoitettujen alojen ”negatiivista” listaa. Toimialoista mainitaan korkea teknologia, ympäristönsuojelu ja energiatehokkuuden parantaminen.

Yhtenä teemana on myös pienyritysten tukeminen. Niille viime vuonna kriisiapuna myönnettyjä verohelpotuksia ja mahdollisuutta lykätä lainanhoitomaksuja jatketaan. Myös niiden tuloverotusta kevennetään. Suuria valtionpankkeja patistettiin jälleen lisäämään lainanantoa pienyrityksille. Myös viime vuonna aloitetut huojennukset maksuihin niille yrityksille, jotka eivät irtisano laajasti työntekijöitä, jatkuvat.

Kansankongressissa päätettiin myös kiristää edelleen otetta Hongkongista. Alueen vaalijärjestelmään tehdään suuria muutoksia, joilla lisäämätään tuntuvasti Pekingin vaikutusmahdollisuuksia päättäjävalinnoissa.

Kiinan BKT:n reaalisen kasvun tavoitteet ja viralliset toteutuneet kasvuluvut

202110_k1.png

*) Tarkemmin tavoite oli vuonna 2014 noin 7,5 %, 2015 lähelle 7 %, 2016 se oli 6,5–7 %, 2017 ja 2018 noin 6,5 %, 2019 se oli 6–6,5 % ja 2021 se on yli 6 %.

Lähteet: Kiinan tilastovirasto, CEIC ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/09 Näytä viikkokatsaus 2021/11