BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/48

Juan on vahvistunut dollariin nähden kesäkuun alusta 8 % ja euroon nähden elokuun alusta viitisen prosenttia. Keskiviikkona 25.11. dollarilla sai 6,58 juania ja eurolla 7,83 juania. Dollariin nähden juan on viimeksi ollut näin vahva viimeksi keväällä 2019. Euroon nähden sen sijaan juan on edelleen heikompi mitä kuluvan vuoden alussa. Myös juanin reaalinen kauppapainotettu kurssi on vahvistunut viime kuukausina. Juanin vahvistumista ovat tukeneet Kiinan talouden muuta maailmaa nopeampi toipuminen koronakriisistä, poikkeuksellisen suureksi kasvanut vaihtotaseen ylijäämä ja myös korkoeron kasvu Kiinan ja muun maailman välillä.

Kiinan keskuspankki ei ainakaan toistaiseksi näytä pyrkineen estämään valuutan vahvistumista interventioin, sillä Kiinan valuuttavarannon on pysytellyt suhteellisen vakaana tänä vuonna, kun arvostusmuutokset huomioidaan. Sen sijaan se on tehnyt muita toimia. Valuuttatermiinikaupan reservivaatimus laskettiin nollaan 12.10. jonka on arvioitu hieman hillinneen vahvistumista (Viikkokatsaus 42/2020).

Lokakuun lopulla valuuttakurssin määräytymismekanismia muutettiin luopumalla kokonaan ”vastasyklisestä tekijästä”. Liikepankit ovat käyttäneet sitä vuodesta 2017 yhtenä tekijänä niiden antaessa aamuisin keskuspankille arvion juanin arvosta, minkä perusteella keskuspankki laskee avauskurssin. Mekanismi oli alusta asti varsin erikoinen ja jo vuonna 2018 sitä löysennettiin. Tiettävästi vastaavaa mekanismia ei ole ollut käytössä muissa maissa. Käytännössä sen arvioidaan toimineen juanin kurssin heikentymistä jarruttavana tekijänä.

Juanin kurssi on vahvistunut

202048_k3.png

Lähteet: Kiinan keskuspankki, BIS, Macrobond ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2020/47 Näytä viikkokatsaus 2020/49