BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/48

Samaan aikaan kun muualla maailmassa talous yhä supistuu koronakriisin seurauksena, Kiinan talous elpyy kiihtyvään tahtiin. Koronakriisin jälkeinen kasvu on tullut enimmäkseen investoinneista ja jonkin verran nettoviennistä. Myös kulutus on piristynyt ja se tuki jo kolmannella vuosineljänneksellä BKT:n kasvua. Elpymisen eritahtisuuteen ovat vaikuttaneet sekä koronakriisin luonne että elvytyspolitiikan painopisteet.

Vähittäiskaupan vuosimuutos kääntyi kasvuun syyskuussa ja lokakuussa kasvu kiihtyi 4,6 prosenttiin vuoden takaa. Marraskuussa vähittäiskaupan kasvun odotetaan jatkuneen. Suuret verkkomyyntiyritykset Alibaba ja JD.com ovat kertoneet, että marraskuun alun ”Single’s day” -tapahtuman myynti kasvoi merkittävästi viime vuodesta. Olojen normalisoitumisesta ja kuluttajien rohkaistumisesta kertoo myös ravintoloiden myynnin kääntyminen lokakuussa lähes prosentin kasvuun vuotta aiemmasta. Virallinen palvelualojen ostopäällikköindeksi oli lokakuussa vahva (56,2) ja hieman syyskuuta parempi.

Teollisuuden vahva kasvu on jatkunut viime kuukausina ja sen tuotanto kasvoi syys- ja lokakuussa 7 % vuotta aiemmasta. Virallinen teollisuuden ostopäällikköindeksi oli lokakuussa odotetusti suunnilleen viime kuukauden tasolla, mutta Caixinin vastaava indeksi ylitti hieman syyskuun arvon. Teollisuutta ovat tukeneet etenkin vahva vientikysyntä ja infrastruktuuri-investointeihin painottuva elvytys.

Tavaravienti kasvoi lokakuussa yli 11 % vuoden takaa. Kiinan tuonti kasvoi lokakuussa (lähes 5 % vuotta aiemmasta) jo toista kuukautta peräkkäin. Tuonti Yhdysvalloista kasvoi tammi-lokakuussa 3 % ja vienti Yhdysvaltoihin 2% vuotta aiemmasta.

Kiinan inflaatiota on heiluttanut jo noin vuoden ajan sianlihan hinnan suuri vaihtelu, kun afrikkalainen sikarutto on rajoittanut lihantuotantoa. Kuluttajahintojen nousu hidastui lokakuussa 0,5 prosenttiin eli alimmilleen 11 vuoteen, kun sianliha halpeni ensimmäisen kerran 20 kuukauteen sikaruton hellittäessä. Tuottajahintaindeksi laski 2,1 % vuotta aiemmasta.

Kiinassa teollisuustuotanto toipui nopeasti, vähittäiskauppa toipuu hitaammin

202048_k1.png

*) Vähittäiskaupan nimelliskasvu on deflatoitu kuluttajahintaindeksillä.

Lähteet: Kiinan tilastovirasto, CEIC ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2020/47 Näytä viikkokatsaus 2020/49