BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/48

Tämä heijastelee taloustilanteen normalisoitumista: elvytystä on vähennetty ja rahapolitiikan viritys on kireämpää. Tammi-lokakuussa 29 yritystä laiminlöi yhteensä 90 velkakirjan takaisinmaksut. Maksulaiminlyöntien arvo oli 94 mrd. juania (14 mrd. USD), 10 % enemmän kuin viime vuoden tammi-lokakuussa. Marraskuussa maksulaiminlyönnit ovat lisääntyneet selvästi. Silti ne ovat yhä huomattavan harvinaisia. Laiminlyönnit suhteessa velkakirjalainakannan kokoon ovat selvästi alle prosentin.

Valtionyritysten maksulaiminlyöntejä on alettu sallia viime vuosina ja niiden määrä on tänä vuonna lisääntynyt. Talouslehti Caixin raportoi valtionyritysten osuuden nousseen 40 prosenttiin laiminlyöntien arvosta. Ainakin kymmenen valtionyritystä ei ole tänä vuonna selvinnyt velkojensa takaisinmaksuista. Mukana on ollut myös vakaavaraisilta vaikuttaneita yrityksiä, kuten Tsinghuan yliopiston kontrolloima mikrosiruvalmistaja Tsinghua Unigroup ja BMW:n kiinalaisen yhteisyrityksen emoyhtiö Brilliance Auto.

Marraskuussa Henanin aluehallinnon omistama Yongcheng Coal & Electricity laiminlöi yllättäen 1 mrd. juanin lyhytaikaisen lainan takaisinmaksun, vaikka sen varojen odotettiin hyvin riittävän. Tämä sai jotkin sijoittajat myymään valtionyhtiöiden velkakirjoja ja joitain valtionyhtiöitä lykkäämään uuden velan liikkeeseenlaskua. Yongcheng pääsi myöhemmin velkojien kanssa sopimukseen takaisinmaksuajan pidentämisestä, jolloin se välttyi myöhemmin erääntyvien lainojen maksuhäiriöiltä.

Maksuhäiriöiden sallimista enenevässä määrin pidetään yleisesti toivottuna kehityksenä, joka lisää markkinalähtöisyyttä ja parantaa rahoituksen kohdentumista. Riskien hinnoittelu on kuitenkin vaikeaa, sillä Kiinan luottoluokitukset eivät heijastele yritysten taloudellista tilaa ja useimmat velkakirjat saavat parhaan tai toisiksi parhaan luokituksen. Myös yritysten omistus-, rahoitus- ja hallinnointisuhteet ovat usein epäselviä. Viimeaikaisten maksulaiminlyöntien kohdalla markkinahuolia ovat herättäneet epäilyt siitä, että jotkin yrityksistä olisivat siirtäneet tarkoituksella varoja turvaan toisiin yrityksiin. Markkinavalvoja ilmoittikin marraskuussa puuttuvansa tiukasti kaikkiin sääntörikkomuksiin sijoittajien suojelemiseksi.

Velkakirjojen korot ovat nousseet marraskuussa pankkienvälisillä markkinoilla, mutta isompia häiriöitä maksuhäiriöiden lisääntyminen ei ole aiheuttanut. Velkojen uudelleenjärjestelyt ovat yleisiä, ja järjestelyissä velkojat usein lopulta saavat myöhästyneet maksut. Osa alueista näyttää nyt kuitenkin vähemmän halukkailta tukemaan omistamiaan yrityksiä, mikä voi vähentää sijoittajien luottamusta implisiittisiin valtiontakauksiin ja kasvattaa korkoeroja valtionyritysten välillä.

1 vuoden joukkovelkakirjalainojen korkokehitys pankkienvälisillä markkinoilla

202048_k4.png

Lähteet: National Interbank Funding Center, CEIC ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2020/47 Näytä viikkokatsaus 2020/49