BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/48

Marraskuun 15. päivänä Kiina, Japani, Korea, Australia ja Uusi-Seelanti allekirjoittivat yhdessä kymmenen ASEAN-maan (Brunei, Filippiinit, Indonesia, Kambodža, Laos, Malesia, Myanmar, Singapore, Thaimaa ja Vietnam) kanssa sopimuksen alueellisesta talouskumppanuudesta (Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP). Maat kattavat yhteensä lähes kolmanneksen maailman bruttokansantuotteesta ja väestöstä. Intia oli mukana neuvotteluissa aina viime vuoteen saakka, mutta jättäytyi loppumetreillä pois. Sopimusta oli neuvoteltu kahdeksan vuoden ajan.

Yksityiskohtia sopimuksesta ei ole vielä julkistettu. Alueellisen talouskumppanuuden odotetaan kuitenkin vähentävän jossain määrin sopimusosapuolten välisiä tullimaksuja ja yksinkertaistavan kaupankäyntiä (mm. yhteisillä alkuperäsäännöillä). Sopimuksessa ovat mukana tavarakaupan lisäksi myös palvelusektori ja jossain määrin immateriaalioikeudet (tekijänoikeudet, patentit ja tavaramerkit). Koska jäsenmaat eroavat suuresti toisistaan mm. talouskehitykseltään, sopimus sisältää monia poikkeuksia ja joustoja eri maiden osalta. Tämä luonnollisesti heikentää sopimuksen kattavuutta.

Suurimmalla osalla kumppanuussopimuksen allekirjoittajista on jo olemassa keskinäisiä vapaakauppasopimuksia, minkä takia sopimuksella tulee kaiken kaikkiaan olemaan kokoaan pienempi vaikutus. ASEAN-maiden kesken on voimassa sekä kauppa- että investointisopimukset. Sen lisäksi Kiinalla, Japanilla, Korealla, Australialla ja Uudella-Seelannilla on omat kauppasopimuksensa ASEAN-maiden kanssa. Toisaalta sopimus on ensimmäinen mm. Kiinan ja Japanin sekä Japanin ja Korean välillä. Siksi kesäkuussa julkaistu Peterson Instituten tutkimus arvioikin RCEP-sopimuksen tuovan suurimmat taloudelliset hyödyt juuri Koreaan ja Japaniin.

Muutama päivä RCEP-sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen presidentti Xi Jinping ilmoitti Kiinan halusta liittyä myös vuonna 2018 solmittuun Tyynenmeren kauppasopimukseen (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP). CPTPP saatiin solmittua, kun yksitoista maata (Australia, Brunei, Kanada, Chile, Japani, Malesia, Meksiko, Uusi-Seelanti, Peru, Singapore ja Vietnam) jatkoivat neuvotteluita Yhdysvaltojen vetäydyttyä alkuperäisestä kauppasopimuksesta vuonna 2016. CPTPP on pitkälle viety sopimus, johon liittyminen edellyttäisi palvelusektorin avaamisen ja tullitasojen selvän laskun lisäksi myös suostumista säännöksiin mm. valtio-omisteisista yrityksistä ja ammattiyhdistyksistä. Kiina jatkaa edelleen neuvotteluja myös kolmenkeskisestä kauppasopimuksesta Japanin ja Korean kanssa. RCEP:iä selvästi kattavamman sopimuksen neuvottelut aloitettiin vuonna 2012.

RCEP-sopimukseen osallistuvien maiden osuus Kiinan tavarakaupasta

202048_k2.png

Lähteet: Kiinan tulli, CEIC ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2020/47 Näytä viikkokatsaus 2020/49