BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/45

Venäjän ja Yhdysvaltojen taloussuhteet ovat olleet pitkään vaisut ja viime vuosina niitä ovat varjostaneet poliittiset jännitteet, talouspakotteet ja kiristynyt kilpailu kansainvälisillä energiamarkkinoilla. Yhdysvallat on Venäjälle selvästi tärkeämpi talouskumppani kuin Venäjä Yhdysvalloille. Venäjä on pyrkinyt vähentämään dollarin merkitystä taloudelleen viime vuosina, mutta se on yhä suuri.   

Viime vuonna Venäjän ja Yhdysvaltojen välisen tavarakaupan arvo oli noin 30 mrd. dollaria. Yhdysvaltojen osuus Venäjän tavarakaupasta on viime vuosina ollut noin 4 % ja Venäjän osuus Yhdysvaltojen tavarakaupasta 0,7 %. Venäjä vie Yhdysvaltoihin pääosin raakaöljyä ja öljytuotteita, metalleja sekä lannoitteita. Venäjä tuo Yhdysvalloista lähinnä koneita ja laitteita sekä lääkkeitä. Tänä vuonna maiden välisen kaupan arvo on supistunut noin 10 %. UNCTAD arvioi Yhdysvaltojen olevan suurin Venäjälle tehtyjen suorien ulkomaisten sijoitusten lähdemaa, kun ns. läpikulkumaiden vaikutus on poistettu.   

Yhdysvallat on viime vuosina asettanut useita Venäjään kohdistuvia talouspakotteita mm. Krimin niemimaan valtauksen sekä vaaleihin sekaantumisen vuoksi ja uusien pakotteiden uhka on varjostanut maiden taloussuhteita. Pakotteet mm. kieltävät asekaupan ja rajoittavat öljyntuotantoon liittyvän teknologian vientiä Venäjälle sekä rajoittavat tiettyjen venäläisyritysten ja Venäjän valtion rahoitusmahdollisuuksia. Lisäksi taloudellisia pakotteita on kohdistettu lukuisiin yksittäisiin henkilöihin ja yrityksiin. Venäjä taas on kieltänyt useiden elintarvikkeiden tuonnin Yhdysvalloista osana ns. vastapakotteitaan.

Kansainvälisillä energiamarkkinoilla Venäjän ja Yhdysvaltojen välinen kilpailu on viime vuosina kiristynyt, kun Yhdysvaltojen liuskeöljyn ja nesteytetyn maakaasun (LNG) tuotanto on päässyt vauhtiin. Yhdysvaltojen osuus globaalista raakaöljyn ja LNG:n viennistä on moninkertaistunut viime vuosina 10 prosentin tuntumaan. Yhdysvaltojen lisääntynyt tarjonta on painanut öljyn maailmanmarkkinahintaa ja sysinyt Venäjää tuotannonrajoitussopimuksiin OPEC-maiden kanssa. Kaasumarkkinoilla amerikkalainen LNG on potentiaalinen kilpailija myös venäläiselle putkikaasulle Euroopassa.  

Venäjä on viime vuosina pyrkinyt vähentämään riippuvuuttaan dollarista. Dollarin osuus Venäjän veloissa, varoissa ja kaupassa on supistunut, mutta on yhä suuri. Venäjän ulkomaankaupassa ja ulkomaisessa velassa dollarin osuus on supistunut viime vuosina runsaasta 60 prosentista noin puoleen. Venäjän valuuttavarannossa dollarimääräisten varojen osuus on supistunut 45 prosentista noin 30 prosenttiin. Vielä vuonna 2017 Venäjä oli eniten Yhdysvaltain valtion velkakirjoja omistavien maiden joukossa, mutta nyt Venäjällä on niitä hallussaan vähemmän kuin esim. Egyptillä tai Perulla. Suhteiden kiristyminen länsimaiden kanssa on myös lisännyt Venäjän pyrkimyksiä tiivistää taloussuhteita Kiinan kanssa.  

Yhdysvallat on Venäjälle tärkeämpi kauppakumppani kuin Venäjä Yhdysvalloille

202045_v1.png

Lähteet: YK Comtrade ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2020/44 Näytä viikkokatsaus 2020/46