BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/45

Kotitalouksien reaalitulot vähenivät vuoden toisella neljänneksellä yli 8 % vuotta aiemmasta ja kolmannella neljännekselläkin vuosipudotus oli lähes 5 %. Lasku on jyrkin sitten vuosien 2015−2016, jolloin nopea inflaatio söi merkittävästi nimellistulojen nousua. Myös tänä vuonna reaalitulojen kehitystä on osaltaan painanut 3−3,5 prosentin vuositahdilla jatkunut kuluttajahintainflaatio. Sen ohella koronarajoitusten hallitsemalla vuoden toisella neljänneksellä nimellistulotkin poikkeuksellisella tavalla laskivat.

Tänä vuonna kotitalouksien tulojen syvempää putoamista on madaltanut valtion sosiaalirahastojen budjeteista maksettavien sosiaalitukien tuntuva nousu, mikä muodostaa osan presidentti Putinin alkukeväällä liikkeelle laittamista hallituksen tukitoimista. Tältä osin tämä vuosi muistuttaa vuosien 2009−2010 elvytystä, mutta sosiaalitukien lisäys ei ole nyt painottunut eläkkeisiin vaan muihin sosiaalitukiin mm. lapsiperheille. Rosstatin kotitalouksien tuloja koskevien tilastojen mukaan sosiaalituet muodostivat vajaan viidesosan kotitalouksien kaikista tuloista vuonna 2019.

Kotitalouksien muut tulot ovat sitä vastoin supistuneet. Etenkin muut kuin palkkatulot ovat vähentyneet harvinaisen paljon − niitä ovat mm. yrittäjätulot, osingot ja korkotulot. Kotitalouksien palkkasumma (mukaan lukien arvio harmaan talouden palkoista), joka on suunnilleen 60 prosentin luokkaa kotitalouksien tuloista, on myös pienentynyt reaalisesti.

Osaksi palkkasumman supistuminen johtuu työllisten määrän vähenemisestä, joka on tapahtunut jopa hieman jyrkemmin kuin vuoden 2009 isossa taantumassa. Tämän päälle lomautukset ja osa-aikatyö ovat lisääntyneet. Rosstatin työvoimakyselyn mukaan varsinkin talouden harmailla lohkoilla työllisten määrä on vähentynyt tänä vuonna, kuten aiemminkin talouden heikkoina aikoina. Muun − paremmin tilastoidun − talouden aloilla työllisten määrä on kokonaisuutena säilynyt suunnilleen ennallaan. Niillä myös keskimääräinen palkka on tässä taantumassa noussut jopa reaalisesti, toisin kuin lama- ja inflaatiovuosina 2009 ja 2015. Alojen väliset erot ovat kuitenkin hyvin suuria. Valtaosalla yksityisen sektorin pääaloista kuten esimerkiksi teollisuudessa ja kaupan alalla reaalipalkat ovat laskeneet, mutta suurilla julkisilla aloilla kuten valtionhallinnossa ja koulutuksessa sekä erityisesti terveydenhoidossa palkkoja on korotettu huomattavan nopealla tahdilla.

Venäläisten kotitalouksien tuloissa vain sosiaalituet ovat nousseet tänä vuonna

202045_v5.png

Lähteet: Rosstat ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2020/44 Näytä viikkokatsaus 2020/46