BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/46

Kiinan kommunistisen puolueen keskuskomitean täysistunnossa lokakuun lopulla linjattiin viisivuotissuunnitelma vuosille 2021–2025 ja myös pidemmän aikavälin tavoitteita vuoteen 2035 asti. Uudessa suunnitelmassa korostuvat viime ajoilta tutut teemat kuten omavaraisuus ja teknologinen kehittyminen, eikä uusia avauksia tehty. Ei edes ympäristökysymyksissä, vaikka presidentti Xi Jinping ilmoitti syyskuussa Kiinan pyrkivän hiilineutraaliksi vuoteen 2060 mennessä. Virallisesti puolueen suunnitelmat hyväksytään keväällä 2021 kansankongressin kokouksessa.

Suunnitelmassa korostetut teemat heijastelevat osaltaan Kiinan ja Yhdysvaltojen suhteiden heikentymistä. Kiinan johto on viime aikoina puhunut paljon omavaraisuuden parantamisesta, kun Yhdysvallat on asettanut vientirajoitteita joillekin korkean teknologian tuotteille kuten mikrosiruille, joita Kiinassa ei osata valmistaa. Samalla innovaatioihin, tutkimukseen ja kehitykseen panostamista korostetaan suunnitelmassa aiempaa voimallisemmin. Osaltaan painotus heijastelee myös 2015 lanseerattua Made in China 2025 -ohjelmaa, jonka puitteissa valikoiduilla moderneilla korkean teknologian aloilla Kiina pyrkii maailman johtavaksi maaksi. Johtava maa ei voi enää kopioida muilta vaan sen on kehitettävä itse uutta.

Viisivuotissuunnitelman ohessa hieman täsmennettiin Xi Jinpingin vuonna 2017 linjaamia 2035 tavoitteita. Kiina pyrkii seuraavan 15 vuoden aikana nousemaan ”kohtalaisesti kehittyneen” tulotason maaksi. Kuluvalla viikolla presidentti Xi Jinping täsmensi, että numeerista pitkän aikavälin kasvutavoitetta ei ole asetettu, mutta BKT:n kaksinkertaistaminen vuodesta 2020 vuoteen 2035 mennessä on ”täysin mahdollista”. Tämä edellyttäisi keskimäärin vajaan 5 prosentin BKT:n kasvuvauhtia, minkä myötä elintaso (BKT per capita) olisi joidenkin arvioiden mukaan samaa luokkaa kuin Puolassa vuonna 2035. Tavoite on erittäin kova ja siihen pääsy edellyttänee erittäin elvyttävän talouspolitiikan ja velkaantumisen jatkamista. Tavoite on myös ristiriitainen, sillä samaan aikaan suunnitelmissa korostetaan kasvun laatua määrän sijaan.


Näytä viikkokatsaus 2020/45 Näytä viikkokatsaus 2020/47