BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/45

Koronapandemian aiheuttaman taloustaantuman seurauksena Venäjän julkisen talouden ylijäämä on vaihtunut alijäämäksi. Kuluvan vuoden alijäämäksi ennakoidaan noin 4,5 % BKT:sta, ja alijäämä katetaan suurelta osin valtion kotimaisella velanotolla. Valtionvarainministeriö on viime kuukausina laskenut onnistuneesti liikkeelle huomattavan suuria määriä ruplamääräisiä velkakirjoja. Velkakirjojen kysyntä on ollut vahvaa, ja ostajina on ollut etenkin venäläisiä pankkeja. Vastaavasti ulkomaisten sijoittajien osuus Venäjän valtion velkakirjamarkkinoilla on vuoden aikana supistunut hieman.

Lokakuun lopussa (28.10.) liikkeeseen laskettiin historiallisen suuri 430 mrd. ruplan 9 vuoden vaihtuvakorkoinen velkakirja ja seuraavalla viikolla (3.11.) liki saman kokoinen 10 vuoden vaihtuvakorkoinen velkakirja. Kiinteäkorkoisten pitkien velkakirjojen liikkeellelaskut ovat olleet verrattain pieniä ja niissä korkotaso on noussut yli kuuden prosentin. Velkakirjojejn liikkeellelaskun odotetaan olevan vähäistä loppuvuonna, sillä neljännen vuosineljänneksen tavoite 2 000 mrd. ruplan lainanotosta on jo melkein saavutettu. Julkisen sektorin kotimainen velka oli syyskuun lopussa noin 12 000 mrd. ruplaa, mikä on noin neljänneksen enemmän kuin vuotta aiemmin. Valtion ulkomainen velka oli syyskuun lopussa noin 60 mrd. dollaria (noin 4 800 mrd. ruplaa). Kaikkiaan Venäjän valtion velkataakka on talouden kokoon verrattuna pieni, ja velanoton jatkumisesta huolimatta ministeriön linjauksissa velan määrän odotetaan säilyvän alle 22 prosentissa suhteessa BKT:hen lähivuodet.

Ruplamääräisen valtionvelan liikkeellelaskut* ovat kasvaneet ennätyksellisen suuriksi

202045_v2.png

*) Marraskuun 2020 pylväs kattaa 5.11. mennessä liikkeellelasketun velan.

Lähteet: Venäjän finanssiministeriö ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2020/44 Näytä viikkokatsaus 2020/46