BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/44

Kiinan tilastoviraston mukaan BKT:n kasvuvauhti kiihtyi kolmannella neljänneksellä 4,9 prosenttiin vuotta aiemmasta. Vaikka kasvulukemaan liittyy edelleen epävarmuutta, myös muut talousindikaattorit ja vaihtoehtoiset laskelmat viittaavat talouden toipuneen nopeasti. Talous on piristynyt, kun koronatartunnat on pystytty pitämään aisoissa ja sen myötä rajoitteita on voitu purkaa. Lisäksi investointikysyntää tukeneet valtion ja paikallishallintojen elvytystoimet saatiin nopeasti liikkeelle. Kiinan teollisuus pystyi myös vikkelästi vastaamaan koronapandemian muuttamaan kulutuksen rakenteeseen lisäämällä mm. suojavarusteiden ja etätyölaitteiden tuotantoa, mille on ollut kysyntää sekä kotimaassa että ulkomailla.

Talouden sektoreista teollisuus ja investoinnit toipuivat nopeasti koronakriisistä, mutta viime kuukausina niiden kasvuvauhdit ovat tasaantuneet. Teollisuudessa virallisten tietojen mukaan kapasiteetin käyttöaste nousi kolmannella neljänneksellä jo kriisiä edeltäneelle tasolle. Samalla kuitenkin kulutuksen ja palvelusektorin toipuminen on edennyt. Syyskuussa vähittäiskauppa kasvoi reaalisesti 2 % vuotta aiemmasta, kun se oli supistunut kaikkina aiempina kuukausina tänä vuonna. Osalla suuremmista palvelutoimialoista kuten hotelli- ja ravintola-alalla toipuminen kuitenkin etenee hitaasti ja toiminta on edelleen viime vuotta pienempää.

Kiinan BKT:n kehitys ja tarjontapuolen kontribuutiot kehitykseen

202044_k1.png

Lähde: Kiinan tilastovirasto, CEIC ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2020/43 Näytä viikkokatsaus 2020/45