BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/28

Aasian kahden suurvallan suhteet ovat jännittyneet viime kuukausien rajakahakoiden jälkeen, jotka vaativat myös joitakin kuolonuhreja. Sotilaallisesti tilanne näyttäisi tällä erää hiljentyneen, mutta maiden väliset jännitteet jatkuvat edelleen, myös kauppapolitiikan puolella. Intia on mm. asettanut kiinalaisten suorat sijoitukset eritystarkkailuun, rajoittanut valtion yhtiöiden asiointia kiinalaisten yritysten kanssa, ja asettanut käyttökiellon joukolle kiinalaisia ohjelmistoja.

Intiassa on jo pitkään kannettu huolta Kiinan kauppasuhteiden epätasaisuudesta Intian jäädessä selvästi altavastaajan asemaan. Viime tilastovuodelta (huhtikuu 2019–maaliskuu 2020) maan tavarakaupan tase Kiinan kanssa oli noin 50 mrd. dollaria alijäämäinen, mikä kattaa noin kolmanneksen koko tavarakaupan vajeesta. Myös kaupan rakenne on Intialle vahvasti epäedullinen sen tuodessa Kiinasta pääosin kulutus- ja investointitavaroita, ja viedessä sinne lähinnä matalamman jalostusasteen välituotteita ja raaka-aineita. Monen muun maan tavoin Intia on lyhyellä tähtäimellä riippuvainen Kiinan tuonnista monilla tärkeillä aloilla, kuten lääketeollisuudessa.

Huoli jäämisestä alakynteen Kiinan ja myös alueen muiden maiden kaupassa oli tärkeä syy Intian vetäytymiseen 15 Aasian maan RCEP-kauppasopimuksesta (Regional Comprehensive Economic Partnership) viime marraskuussa. Intian kauppaneuvottelut myös Euroopan ja Yhdysvaltojen suuntaan ovat olleet hankalia, ja maa näyttäisikin reagoivan kauppapoliittisiin haasteisiinsa sulkeutumalla kilpailulta. Tämä lähestymistapa saattaa olla lyhytnäköinen, sillä se hidastaa Intian kaupallista kehitystä ja näin ajaa maata yhä pahemmin altavastaajan asemaan Kiinaa ja myös muita maita kohtaan. Monen muun Kiinan naapurivaltion tapaan myös Intia joutuu viime aikojen tapahtumien valossa harkitsemaan uudelleen asemointiaan kansainvälisessä taloudessa ja politiikassa.

Intian ja Kiinan välisten jännitteiden kiristyminen ajoittuu Intian kannalta haastavaan taloustilanteeseen, kun maa yrittää avata talouttaan Covid-19-infektioiden lukumäärän edelleen kasvaessa. Talouden elpymistä haittaavat meneillään oleva pankkikriisi ja julkisen talouden jo valmiiksi heikko tila. IMF:n viimeisimmän ennusteen mukaan Intian talouden odotetaan supistuvan tänä vuonna 4,5 %.

Intian tavarakauppa ja alijäämä Kiinan kanssa (tilastovuosi alkaa huhti- ja päättyy maaliskuussa)

202028_k4.png

Lähde: CEIC, Intian elinkeino- ja teollisuusministeriö ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2020/27 Näytä viikkokatsaus 2020/29