BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/28

Huhtikuusta alkaen ulkomaiset toimijat ovat voineet hakea lupaa harjoittaa mm. omaisuudenhoito- ja investointipankkitoimintaa sekä arvopaperikauppaa Manner-Kiinassa. Alun perin vuoden loppuun mennessä voimaan aiotun lakimuutoksen aikaistamisesta ilmoitettiin tammikuussa, jolloin Yhdysvallat ja Kiina allekirjoittivat ensimmäisen vaiheen kauppasopimuksen. Kauppaneuvotteluiden vaiheet ovat viime vuosina vauhdittaneet Kiinan rahoitusmarkkinoiden avaamislupauksia. Tammikuun alussa poistettiin ulkomaisen omistuksen rajat futuurikauppaa harjoittavilta ja henkivakuutuksia tarjoavilta yrityksiltä.

Ulkomaisten rahoitusmarkkinayritysten toiminta Kiinassa on pitkään ollut mahdollista vain yhteisyritysten kautta. Lakimuutoksen edellä sekä Goldman Sachs että Morgan Stanley saivat maaliskuussa sääntelyviranomaisen CSRC:n luvan nostaa omistusosuuttaan arvopaperikaupan yhteisyrityksessään kiinanlaisen osapuolen kanssa 51 prosenttiin. Credit Suisse sai vastaavan luvan huhtikuussa. Tätä ennen määräävä osuus yhteisyrityksissä oli jo UBS:llä, JPMorgan Chasella ja Nomuralla. Viime vuoden lopulla myös ranskalainen Amundi sai hyväksynnän aikomukselle perustaa kontrolloimansa omaisuudenhoitoyritys kiinalaisosapuolen kanssa.

Kesäkuussa CSRC hyväksyi JPMorgan Chasen hakemuksen toimia Kiinan futuurimarkkinoilla ensimmäisenä kokonaan ulkomaalaisomisteisena yhtiönä ostamalla kiinalaiset osapuolet ulos yhteisyrityksestä. Yhtiö ilmoitti huhtikuun lakimuutoksen jälkeen aikovansa hankkia koko osakekannan myös Kiinan markkinoilla toimivasta omaisuudenhoitoyhtiöstään. Lisäksi yhdysvaltalaiset BlackRock ja Neuberger Berman Group ovat hakeneet lupaa perustaa kokonaan kontrolloimansa sijoitusrahastot Kiinaan. Samalla Kiina on sallimassa myös kotimaisten liikepankkien harjoittaa investointipankkitoimintaa ja arvopaperikauppaa kilpailun lisäämiseksi ja pankkien liiketoiminnan piristämiseksi. Lehtitietojen mukaan viranomaisten harkitsemassa kokeiluohjelmassa mahdollisuus annettaisiin aluksi vain suurimmille valtio-omisteisille pankeille. Kotimaiset liikepankit eivät saa tarjota arvopaperipalveluita, mutta useat tekevät niin hongkongilaisten tytäryhtiöidensä välityksellä.

Kiina on tehnyt viime vuosina uudistuksia avatakseen rahoitusalaa, mutta usein vie huomattavan kauan ennen kuin ilmoitetut uudistukset saadaan vietyä käytäntöön. Liiketoimintaympäristö koetaan vaikeaksi myös byrokratian, ulkomaisten yritysten sääntelyn ja huomattavasti poikkeavien markkinamekanismien johdosta. Esimerkkinä toimii ulkomaisten luottokorttiyhtiöiden juan-maksujen käsittely ja clearing-toiminta. Näiden avaamisesta ulkomaisille yrityksille ilmoitettiin jo vuonna 2014, mutta ohjeet luvan hakemiseksi julkaistiin vasta 2017. Vuonna 2018 American Express sai ensimmäisenä ulkomaisena korttiyhtiönä luvan toimia Kiinassa perustamalla yhteisyrityksen kiinalaisen osapuolen kanssa. Kuitenkin vasta tämän vuoden kesäkuussa yhteisyritys sai keskuspankin lisenssin, joka mahdollistaa korttimaksujen clearing-palveluiden aloittamisen. Mastercardin kiinalaisen osapuolen kanssa perustama yhteisyritys sai helmikuussa keskuspankin luvan aloittaa Kiinan-toimintojen valmistelu. Luottoluokittajista S&P Global sai viime vuonna ja Fitch tämän vuoden toukokuussa luvan tarjota luottoluokituksia toimijoille ja tuotteille Kiinan pankkienvälisillä markkinoilla. Luottoluokituspalvelujen avaamisesta ilmoitettiin vuonna 2017.

Kiina päivitti kesäkuussa ns. negatiivisen listan, jolla ulkomaisilta yrityksiltä rajoitettujen ja kiellettyjen toimialojen määrä väheni 40:stä 33:een. Uusi lista huomioi kuluvana vuonna toteutetut rahoitusmarkkinauudistukset. Muut päivitykset ovat suhteellisen rajallisia. Lista päivitetään vuosittain, ja uusi lista astuu voimaan 23.7. Uusi ulkomaisia investointeja koskeva laki tuli voimaan tämän vuoden alussa (Viikkokatsaus 02/2020).


Näytä viikkokatsaus 2020/27 Näytä viikkokatsaus 2020/29