BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/29

Keskuspankin alustavien maksutasetietojen mukaan Venäjän tulot tavaroiden ja palvelujen viennistä sukelsivat vuoden toisella neljänneksellä 35 % vuodentakaista pienemmiksi. Tavaraviennin tuloissa vuosipudotus suureni kolmasosaan ennen muuta siksi, että tulot öljyn, öljytuotteiden ja kaasun viennistä supistuivat puoleen vuodentakaisesta tasosta. Muun tavaraviennin luisu oli huomattavasti pienempi eli noin 7 %. Palveluviennin tulot romahtivat toisella neljänneksellä puoleen vuodentakaisesta.

Venäjän menot tavaroiden ja palvelujen tuontiin olivat toisella neljänneksellä neljäsosan pienemmät kuin vuotta aiemmin, joskin vuosipudotus oli alustavien tietojen mukaan kesäkuussa hieman pienempi kuin keväällä. Tavaratuonnin menojen supistuminen rajoittui toisella neljänneksellä noin 13 prosenttiin vuotta aiemmasta ja kesäkuussa 6−7 prosenttiin. Luisu on paljon pienempi kuin vuosien 2009 ja 2015 taantumissa, jolloin tuonti väheni suunnilleen 30−40 %. Sitä vastoin menot palvelujen tuontiin tippuivat toisella neljänneksellä 60 % vuodentakaista pienemmiksi, koska venäläisten matkailumenot ulkomailla haihtuivat koronaepidemian vastaisten matkustusrajoitusten vuoksi lähes kokonaan (romahdus vuodentakaisesta oli 95 %). Myös kuljetuspalvelut putosivat rajusti.

Venäjän vaihtotaseen ylijäämä supistui toisella neljänneksellä harvinaisen pieneksi, mutta viimeisen neljän vuosineljänneksen ylijäämä oli edelleen lähes 3 % BKT:stä.

Alustavan maksutaseen mukaan yksityisen pääoman nettovirta Venäjältä ulkomaille on tänä vuonna lisääntynyt hieman edellisvuosista mutta ollut paljon pienempi kuin vuosien 2009 ja 2014−15 öljyn hinnan romahdusten yhteydessä. Pankkien ulkomaiset velat ja pankeissa olevat ulkomaiset varat ovat vähentyneet edelleen. Pääoman nettovirta yrityssektorilta ulkomaille on ollut kohtuullinen. Sen taustalla yrityssektorilta on kuitenkin virrannut selvästi aiempaa enemmän pääomaa ulkomaille portfoliosijoituksina ja samaan aikaan viime vuonna alkanut ulkomailta Venäjän yrityssektorille tehtyjen portfoliosijoitusten purkaminen on jatkunut.

Venäjän tuonnin kuoppa toistaiseksi lievempi kuin edellisissä taantumissa

202029_v1.png

Lähteet: Venäjän keskuspankki ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2020/28 Näytä viikkokatsaus 2020/30