BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/22

Kiina on vähitellen purkanut koronakriisiin liittyneitä liikkumis- ja toimintarajoituksia, ja koko maa on julistettu alhaisen koronariskin alueeksi. Yritykset ovat päässeet käynnistämään toimintaansa maaliskuun puolivälin jälkeen, mutta paluu normaaliin etenee alueittain ja sektoreittain eritahtisesti. Koronaepidemiasta eniten kärsineillä alueilla myös talouden toipuminen on ollut hitainta.

Toiminnan normalisoituminen alkoi teollisuudesta, ja teollisuustuotanto kasvoi huhtikuussa 3,6 % vuotta aiemmasta. Kasvu näkyi myös mm. rahtiliikenteen, liikenneruuhkien ja ilmansaasteiden lisääntymisenä. Suuret valtio-omisteiset teollisuusyritykset näyttävät toipuneen nopeammin kuin pienet ja keskisuuret yritykset. Teollisuustuotannon kasvun jatkumiseen toukokuussa viittaa se, että voimalaitosten hiilen kulutus on ylittänyt viime vuoden määrän lähes 10 prosentilla.

Huhtikuussa kiinteitä investointeja tehtiin nimellisesti 10 % vähemmän kuin vuotta aiemmin, mitä selittää sekä vapaa kapasiteetti että epävarmuus talousnäkymien suhteen. Parhaiten elpyivät rakentamiseen liittyvät investoinnit, joihin on kohdennettu elvytystukea.

Kotimainen kulutuskysyntä on elpynyt hitaasti. Vähittäiskauppa supistui huhtikuussa reaalisesti 9 % vuotta aiemmasta, kun tammi-maaliskuussa se oli supistunut 20 %. Tuoreessa UnionPayn maksuliikeaineistolla tehdystä tutkimuksessa tammi-huhtikuun kulutus oli tänä vuonna noin 27 % vähäisempää kuin vuotta aiemmin. Verkkokauppa on supistunut selvästi vähemmän kuin perinteinen kauppa. Kuluttajat ovat lähteneet liikkeelle, mutta varovaisuus näkyy yhä etenkin palvelujen käytössä. Ravintoloissa tilauksia tehtiin huhtikuun lopulla 40 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kauppakeskustenkin toiminta oli noin kolmanneksen alle normaalin. Palvelualoilla vaikuttavat varotoimet kuten testaamiset, maskien käyttö ja turvavälit.

Kiinan toukokuun alun lomakausi oli käännekohta suhtautumisessa ihmisten liikkumiseen, kun hallitus suorastaan kannusti kotimaan matkailuun. Pitkän matkan matkustaminen (teitse, junilla tai lentäen) on vasta noin puolet normaalitasosta. Ihmiset selvästi välttelevät julkista liikennettä, mikä näkyy myös paikallisliikenteessä. Yhdeksän suurimman kaupungin metromatkustajien määrä on kasvanut, mutta jää alle 80 prosenttiin viime vuoden tasosta. Liikenneruuhkat sen sijaan ovat olleet toukokuussa jo vuodentakaisella tasolla, mitä on korostanut yksityisautoilun suosio.

Talouden elpyminen on vielä hataraa. Sitä hidastaa niin vientikysynnän heikkous kuin kotimaisten kuluttajien ja investoijien varovaisuus. Ripeästi elpyneen teollisuustuotannon myötä rakennemuutos kohti kulutus- ja palveluvetoisempaa taloutta ottanee takapakkia.

Teollisuustuotannon, vähittäiskaupan ja investointien kehitys Kiinassa

202022_k4.png

Lähteet: Kiinan tilastovirasto, CEIC ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2020/21 Näytä viikkokatsaus 2020/23