BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/23

Suunnitelman mukaan Venäjän talous pyritään palauttamaan vakaalle kasvu-uralle ensi vuoden loppuun mennessä. Samalla tavoitteena on myös mm. saada pk-yritysten työllisyys kriisiä edeltäneelle tasolle sekä vähentää työttömyyttä ja köyhyyttä.

Pääministeri Mishustinin mukaan elpymissuunnitelma sisältää noin 500 eri toimenpidettä ja sen hintalappu vuosina 2020–2021 on yhteensä noin 5 000 mrd. ruplaa (noin 5 % BKT:stä). Suunnitelmasta ei ole julkaistu tarkempia yksityiskohtia. Siksi on epäselvää, minkälaisia toimia ohjelman kustannuksiin käytännössä sisältyy ja kuinka paljon budjettimenot lisääntyvät ja budjettitulot supistuvat toimien johdosta.

Mediatietojen pohjalta vaikuttaa siltä, että pääosa ohjelmasta koostuu jo aiemmin päätetyistä tukitoimista sekä entuudestaan budjettiin varatuista menoista, kuten julkisista hankinnoista ja kansallisista projekteista. Aiemmin päätettyjä budjettimenoja aiotaan ilmeisesti kuitenkin hieman aikaistaa. Lisäksi suunnitelmassa esitetään muutoksia mm. Venäjän sosiaalitukijärjestelmän tehostamiseksi, työmarkkinoiden joustavuuden lisäämiseksi, talouden digitalisaation edistämiseksi ja tuonnin rajoittamiseksi julkisen sektorin ja valtionyritysten hankinnoissa.

Presidentti Putin totesi suunnitelman muodostavan hyvän pohjan, mutta kehotti hallitusta työstämään sitä vielä ennen tarttumista konkreettisiin toimiin heinäkuun alussa. Presidentti määräsi hallituksen myös täsmentämään mahdollisimman pian kansallisten projektien toteuttamista muuttuneissa talousolosuhteissa.


Näytä viikkokatsaus 2020/22 Näytä viikkokatsaus 2020/24