BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/21

Federaatiobudjetin tulot öljy- ja kaasusektorin tuotantoveroista ja vientitulleista ovat joutuneet laskeneet vuosien 2015 ja 2016 tapaan. Nämä tulot olivat tammi-huhtikuussa lähes 20 % pienemmät kuin vuotta aiemmin ja huhtikuussa vuosipudotus oli 40 %. Ne riippuvat voimakkaasti öljyn, öljytuotteiden ja maakaasun dollarimääräisistä vientihinnoista.

Venäjän Urals-öljyn hinta oli tammi-huhtikuussa yli 35 % matalampi kuin vuotta aiemmin. Hinnan romahdettua maaliskuun aikana hinta oli huhtikuussa vain noin 18 dollaria tynnyriltä eli 70−75 % pienempi kuin vuoden 2019 huhtikuussa ja tämän vuoden tammikuussa. Vaikka ruplan kurssin heikkeneminen dollariin nähden on hieman vaimentanut öljyn hinnan romahdusta, myös ruplissa Urals-öljyn hinta oli huhtikuussa noin 65 % alempana kuin vuotta aiemmin. Tässä suhteessa tilanne on erilainen kuin öljyn hinnan edellisen suuren pudotuksen jälkeen vuonna 2015, jolloin ruplan kurssin heikkeneminen vaimensi huomattavasti iskua federaation tuloihin.

Federaatiobudjetin muut tulot olivat tammi-maaliskuussa 13 % suuremmat kuin vuotta aiemmin. Tulot nousivat huhtikuussa niin roimasti, että niiden vuosikasvu oli tammi-huhtikuussa yli 30 %. Huhtikuun hyppy johtui huimasta pomppauksesta (suuruudeltaan noin prosentti BKT:stä) budjetin tuloerässä, johon sisältyvät tulot mm. keskuspankilta. Keskuspankki nähtävästi maksoi huhtikuussa suunnilleen kokonaan tälle vuodelle tilitettäväksi suunnitellun osan toimintaylijäämästä, joka muodostui sen myytyä enemmistöomistuksen Sberbankista hallitukselle (BOFIT Viikkokatsaus 17/2020). Varat ostoon otettiin valtion vararahastona toimivasta kansallisen hyvinvoinnin rahastosta. Siten pankin oston ja keskuspankin ylijäämätilityksen yhdistävässä operaatiossa rahaston varoja muuntui budjettituloiksi, ja niitä aiotaan käyttää budjettimenojen rahoittamiseen.

Ilman keskuspankilta saatuja tuloja budjettiin kertyi tammi-huhtikuussa muita kuin öljy- ja kaasuverotuloja suunnilleen saman verran kuin vuotta aiemmin. Tulot arvonlisäveroista ovat nousseet tänä vuonna yhtä suureksi tuloeräksi kuin öljy- ja kaasuverotulot. Ne kuitenkin vähenivät huhtikuussa 15 % vuodentakaista pienemmiksi ja olivat tammi-huhtikuussa samansuuruiset kuin vuotta aiemmin.

Federaatiobudjetin kokonaistulot olivat vuoden 2019 tammi-huhtikuuhun verrattuna 10 % vuodentakaista suuremmat keskuspankilta saatujen tulojen kanssa, mutta ilman niitä 7−8 % pienemmät. Budjetin menot lisääntyivät tammi-huhtikuussa peräti 24 % vuodentakaisesta. Menojen kovan lisäyksen johdosta federaatiobudjetin viimeisen 12 kuukauden ylijäämä on supistunut ja se oli huhtikuussa hieman yli prosentin BKT:stä. Ilman huhtikuun keskuspankilta saatuja tuloja 12 kuukauden budjettiylijäämää oli enää vain hieman.

Finanssiministeri Anton Siluanovin mukaan federaatiobudjetin tulot vähenevät tänä vuonna viidesosan verran viime vuodesta sekä tämän vuoden budjetin tuloarviosta, jos Urals-öljyn hinta on koko vuoden osalta 30 dollaria ja BKT supistuu 5 %. Budjettitulojen menetys vastaa suunnilleen neljää prosenttia BKT:stä. Siluanovin mukaan tälle vuodelle hyväksyttyyn federaatiobudjettiin on luvassa lisää menoja, ja budjetin alijäämäksi ennakoidaan noin 4 % BKT:stä.

Venäjän federaatiobudjetin tulojen kasvu tyrehtynyt ja menot lisääntyneet nopeasti

202021_v3.png

Lähteet: Finanssiministeriö ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2020/20 Näytä viikkokatsaus 2020/22