BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/45

Suurimpien pankkien kolmannen vuosineljänneksen katsausten mukaan jokaisen neljän suurpankin voitto ylitti vuotta aiemman tason 5–6 prosentilla. Pankkien oman pääoman tuotto (ROE) on hieman heikentynyt, mutta annualisoitu tuotto on pysynyt runsaassa kymmenessä prosentissa jokaisessa suurpankissa. Vuonna 2015 koko pankkisektorin oma pääoma tuotti vielä yli 20 %.

Jokaisessa suurpankissa selvästi yli puolet tuotoista koostuu rahoituskatteesta eli saatujen ja maksettujen korkojen erotuksesta. Muista tuotoista suurin osa on erilaisia palkkioita. Arvopaperi- ja valuuttatoiminan kate on yhä melko marginaalinen osa pankkitoiminnan tuotoista Kiinassa.

Suurpankkien taseet kasvavat, mutta eivät paljon nimellistä bruttokansantuotetta nopeammin. Neljän suurimman pankin taseet kasvoivat 5–10 % vuotta aiemmasta. Varojen ja velkojen osalta suurin neljästä on Industrial and Commercial Bank of China, jonka  taseen loppusumma oli syyskuun lopussa noin 30 400 miljardia juania (3 900 mrd. euroa). Muiden suurpankkien taseiden loppusummat olivat runsaat 20 000 miljardia juania.

Suurpankkien vakavaraisuus on hyvä. Ydinpääomien (CET1) mukaan laskettu vakavaraisuus oli kaikissa suurpankeissa syyskuun lopussa suunnilleen sama kuin vuotta aiemmin. Nämä vakavaraisuusluvut vaihtelevat välillä 11,2–14,0 %. Kansainväliseksi standardiksi muodostunut Basel III -säätelykehikko edellyttää aina vähintään tasoa 4,5 %, jos lisäpääomavaatimuksia ei lasketa.

Pankkien kannattavuutta rasittaa järjestämättömien saamisten kasvu 2 200 miljardiin juaniin koko sektorilla. Tilanne on hankalin 15 vuoteen. Kansainväliset tarkkailijat ovat arvioineet, että todellisuudessa järjestämättömiä saamisia on raportoitua enemmän.  Tilanteen tuleva kehitys riippuu voimakkaasti Kiinan makrotalouden kehityksestä.

Vuonna 2015 perustetusta talletussuojajärjestelmästä huolimatta Kiinassa on tänä vuonna syntynyt talletuspakoja eräissä pienemmissä pankeissa. Tallettajat ovat nostaneet varojaan pankeista, joiden maksuvalmiuteen ei enää ole luotettu. Viimeisimpiä tapauksia ovat pienehkö  Yichuanin maaseutuliikepankki ja Yingkou Coastal kaupunkiliikepankki.


Näytä viikkokatsaus 2019/44 Näytä viikkokatsaus 2019/46