BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/45

Viime viikolla Tanskan energiavirasto myönsi Nord Stream 2 -kaasuputkelle rakennusluvan. Ellei luvasta valiteta, yhtiö voinee aloittaa putkenlaskun Tanskan talousvyöhykkeelle joulukuussa. Kaikkiaan 1230 km mittaisesta putkesta noin 150 km kulkee Tanskan talousvyöhykkeen kautta. Putkenlasku Venäjän, Suomen ja Ruotsin alueilla on jo tehty, ja työt jatkuvat Itämeren eteläosassa. Alkuperäisen aikataulun mukaan putken oli määrä valmistua kuluvan vuoden lopussa. Nord Stream 2 -putken kapasiteetti tulee olemaan 55 mrd. m3 vuodessa eli sama kuin vuonna 2012 valmistuneen Nord Stream -putken.

Kaasuputken käyttöön liittyy yhä suurta epävarmuutta. EU:n kaasumarkkinasääntöjen mukaan sen alueella kulkevissa kaasun runkoputkissa yksittäinen tuottaja voi käyttää korkeintaan puolta kapasiteetista. Nord Stream -putkistot tulevat maihin Saksan Greifswaldissa, mistä etelään kaasu kulkee OPAL-putkistossa. Vuodesta 2016 voimassa ollut määräys antoi Gazpromille mahdollisuuden käyttää OPAL-putkea täydellä kapasiteetilla, ellei muita halukkaita putken käyttäjiä ole. Syyskuun alussa EU:n oikeusistuin päätti, että putkiston käytössä tulee palata aiempaan käytäntöön. Mikäli päätös jää voimaan, se tarkoittaa, että Gazpromin täytyy toimittaa noin 12 mrd. m3 maakaasua asiakkailleen muita reittejä. Päätöstä toivoneen Puolan mukaan tuo määrä tulee EU-alueelle jatkossa Ukrainan kautta.  Ukraina, EU ja Venäjä neuvottelivat kaasun kauttakulusta viimeksi lokakuun lopussa, mutta sopimukseen ei vieläkään päästy. Nykyinen kauttakulusopimus on voimassa kuluvan vuoden loppuun.

EU:n neuvosto hyväksyi huhtikuussa 2019 muutokset EU:n kaasudirektiiviin. Ensi vuoden alusta kaasun sisämarkkinoiden sääntöjä tulee soveltaa jäsenmaan ja kolmannen maan välisiin kaasunsiirtoputkiin jäsenmaan alueen ja aluemeren rajaan asti. On edelleen epäselvää kuinka sääntöjä Nord Stream 2 -putken kohdalla käytännössä tulkitaan.


Näytä viikkokatsaus 2019/44 Näytä viikkokatsaus 2019/46