BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/39

Juanin rooli kansainvälisenä valuuttana on yhä vähäinen, vaikka sen kasvattaminen on tärkeä poliittinen tavoite.  Juan (CNY) ei ole vielä erityisen houkutteleva vaihtoehto kansainväliselle maksuliikenteelle ja sijoittamiselle, koska se ei ole vapaasti vaihdettava valuutta Kiinan harjoittamasta tiukasta pääomanliikkeiden sääntelystä johtuen.  Juan ei ole läheskään saavuttanut Kiinan talouden kokoon verrattavaa kansainvälisen valuutan asemaa.

Kiinalla on jo vuosia ollut tavoitteena lisätä valuuttansa kansainvälistä käyttöä. Vuonna 2010 kiinalaisille tuontiyrityksille annettiin lupa tehdä juanmääräisiä maksuja ulkomaille hongkongilaisten pankkien kautta, ja ulkomaalaisille annettiin lupa avata juanmääräisiä pankkitilejä Hongkongissa. Juanmääräisten joukkovelkakirjojen emissiot Hongkongissa kasvoivat voimakkaasti. Korkosäännöstelyn vähentäminen ja valuuttakurssin hienoinen vapauttaminen ovat muiden tavoitteiden ohella tähdänneet myös juanin kansainvälistymisen edistämiseen. Vientiään ja valuuttansa käyttöä edistääkseen Kiinan keskuspankki on sopinut yli kolmenkymmenen ulkomaisen keskuspankin kanssa kahdenvälisen valuuttaswap-järjestelyn, joka on vastavuoroinen puiteluotto osapuolten kotivaluutoissa.

Kansainvälinen järjestelypankki (BIS) julkaisi äsken selvityksen valuuttojen osuudesta valuuttamarkkinoiden vaihdosta. Tiedot koskevat huhtikuuta 2019. Juan oli vasta kahdeksanneksi vaihdetuin valuutta, ja sen osuus maailman OTC-valuutanvaihdosta on kasvanut hitaasti. Vain 4 prosentissa valuuttakaupasta toisena valuuttana on juan. Vertailun vuoksi Venäjän ruplan vastaava osuus oli 1 %.

Pankkien välinen tietoverkko SWIFT kerää kansainvälisten maksujen valuuttajakaumaa koskevia tietoja. Viime elokuussa 2,2 % kaikesta kansainvälisestä maksuliikenteestä oli juan-määräistä, mikä nosti juanin jälleen viidennelle sijalle tärkeimpien maksuvaluuttojen joukossa. Manner-Kiinan ulkopuolella juan-määräisiä asiakasmaksuja on tehty ja vastaanotettu ylivoimaisesti eniten Hongkongissa. Seuraavaksi suurimmat vaihtokeskukset ovat Iso-Britannia ja Singapore.

IMF:n mukaan juanin osuus maailman valuuttavarannoista on 1,8 %. Venäjän valuuttavarannosta vuoden 2018 lopussa oli juaneissa kuitenkin 14 %. Juan liitettiin vuonna 2016 IMF:n SDR-valuuttakoriin lähes 11 prosentin painolla. Sittemmin Kiinan reformivauhti on hiipunut eikä juanin käyttö ole täyttänyt siihen kohdistuneita odotuksia.


Näytä viikkokatsaus 2019/38 Näytä viikkokatsaus 2019/40