BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/39

Euroopan unionin kauppakamari Kiinassa julkaisi tällä viikolla raportin (Position Paper 2019/2020), jossa se esittelee näkemyksensä Kiinan toimintaympäristön ongelmista ja niiden ratkaisemiseksi tarvittavista toimista. Keskeinen ongelma on Kiinan valtionyhtiöiden kilpailua vääristävät etuoikeudet.

EU kauppakamarin tämä vuoden yrityskyselyn mukaan 70 % eurooppalaisista yrityksistä raportoi kiinalaisten valtionyhtiöiden toimivan niiden toimialla. Lisäksi 18 % yrityksistä sanoi valtionyhtiöiden kontrolloivan yli puolta markkinasta. Noin 40 % vastanneista uskoo valtionyhtiöiden aseman vahvistuvan yksityisten yritysten kustannuksella seuraavien parin vuoden aikana, kun vain viidennes vastaajista näkee tilanteen kehittyvän yksityisten yritysten eduksi.

Raportin mukaan valtionyhtiöiden aseman vahvistuminen tällä vuosikymmenellä näkyy erityisesti rahoituksessa, kun yksityisten yritysten osuus yritysrahoituksesta on kutistunut ja valtionyhtiöiden saamaa osuus on kasvanut. Valtionyhtiöt vaikeuttavat yksityisten yritysten rahoitusasemaa myös epätavallisen pitkillä maksuajoillaan. Niiden etuoikeuksiin kuuluvat myös monopoliasema, joustavat lupamenettelyt, suosinta julkisissa hankinnoissa ja suorat yhteydet sääntelyviranomaisiin ja poliittisiin päätöksentekijöihin.

Vaikka valtionyhtiöiden reformista on puhuttu pitkään, on kehitys kauppakamarin mukaan mennyt viime vuosina väärään suuntaan. Raportti puhuukin ”kiinalaisin erityispiirtein” toteutettavasta valtionyhtiöiden reformista, jossa yritysten kokoa ja asemaa ei todellisuudessa edes pyritä rajoittamaan. Presidentti Xi:n sanoin niistä sitä vastoin pyritään tekemään entistä ”vahvempia, parempia ja isompia”.

Reformien osalta kauppakamari nojautuu IMF:n suosituksiin, jotka pitävät sisällään mm. valtionyhtiöiden lainansaannin ja osingonmaksun kiristämisen, lainojen implisiittisten takuiden lopettamisen, elinkelvottomien yritysten alasajon, ei-strategisten sektorien avaamisen yksityisille ja ulkomaisille yrityksille sekä yrityshallinnan uudistamisen.

EU kauppakamari panee toiveensa tasapuolisen kilpailun periaatteen (competitive neutrality) toteutumiseen myös Kiinassa, koska siitä ovat lähiaikoina puhuneet useat nimekkäät kiinalaiset talouspäättäjät. Puolueen roolin vahvistamista ajava nykypolitiikka sotii tällaisia toiveita vastaan.


Näytä viikkokatsaus 2019/38 Näytä viikkokatsaus 2019/40