BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/36

Suomen tullin mukaan tavaraviennin arvo Kiinaan kasvoi vuoden toisella neljänneksellä hieman yli 10 % vuotta aiemmasta, kun vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tavaravienti supistui 5 prosenttia. Tammi-kesäkuussa viennin kasvu oli noin kolme prosenttia eli karkeasti samaa luokkaa mitä Suomen koko viennin kasvu.

Toisella neljänneksellä Suomen merkittävistä vientieristä nopeasti kasvoivat sellun vienti (kasvua 16 % vuotta aiemmasta), erilaisten koneiden ja laitteiden vienti (10 %) ja puutavaran vienti (40 %). Suomalaistuottajien Kiinalta saamien vientilupien vuoksi paljon otsikoissa ollut lihanvienti kasvoi nopeasti. Tammi-kesäkuussa viennin arvo kolminkertaistui vuotta aiemmasta. Nopeasta kasvusta huolimatta lihan osuus Suomen viennistä Kiinaan on vain puolisen prosenttia.

Suomen tuonti Kiinasta on kasvanut varsin tasaisesti noin 4 prosentin vauhtia kuluvana vuonna eli hieman vientiä nopeammin. Tämän vuoksi Suomen kauppataseen alijäämä Kiinan kanssa kasvoi 40 miljoonalla eurolla ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja oli noin puoli miljardia euroa.

Palvelukauppa Kiinan kanssa on sen sijaan ollut Suomelle tyypillisesti ylijäämäistä ja viime vuonna ylijäämä oli lähes 500 miljoonaa euroa. Viime vuonna palveluvientiä Kiinaan kertyi 1,4 mrd. euroa, kun tavaravienti Kiinaan oli 3,5 mrd. euroa. Kiinalaisten Suomen matkailun osuus palveluviennistä oli 14 % vuonna 2017. Matkailu Suomeen on kuitenkin edelleen kovassa kasvussa. Tilastokeskuksen mukaan tämän vuoden tammi-heinäkuussa kiinalaisia saapui 133 000 (kasvua 14 % vuotta aiemmasta) ja he viettivät Suomessa yhteensä 217 000 yötä (17 %).

Suomen tavaraviennin tärkeimmät kohdemaat

Lähteet: Suomen Tulli, Macrobond ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2019/35 Näytä viikkokatsaus 2019/37