BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/35

Vuosille 2019−2024 kolmeentoista kansalliseen hankkeeseen on kaavailtu kokonaisrahoitusta yli 3 % suhteessa näille vuosille ennustettuun BKT:hen. Tähän sisältyy presidentti Putinin toukokuun 2018 virkaanastujaisukaasin hankkeisiin määrämä lisäsumma (noin 1 % BKT:stä).

Hankkeiden kokonaisrahoituksesta noin 2,5 % BKT:stä tulee julkisen talouden budjeteista (federaation, alueiden, kuntien ja valtion sosiaalirahastojen budjeteista) ja loput on tarkoitus saada lähinnä yrityksiltä. Budjettirahoituksen osuus julkisen talouden arvioiduista kokonaismenoista on noin 7 %, ja tästä 5 prosenttiyksiköä tulee federaatiobudjetista. Valtiontalouden tarkastusvirasto on todennut, että suurin osa kansallisista hankkeista on sellaisia, joita on jo toteutettu muiden valtion ohjelmien puitteissa.

Tälle vuodelle kansallisiin hankkeisiin federaatiobudjetissa varattu summa on yli 4,5 % julkisen talouden kokonaismenoista ja noin 1,5 % tämän vuoden BKT:stä. Vuoden puoliväliin mennessä 96 % varoista oli annettu varojen käyttäjille. Varoista oli käytetty noin kolmannes, mutta eri hankkeissa tilanne vaihtelee paljon. Federaatiobudjetin toteutuneista hankemenoista kuitenkin noin 60 % oli hankkeiden toteutusta varten tehtyjä varojen siirtoja aluebudjetteihin sekä valtion eläkerahastolle ja sairausvakuutusrahastolle.

Alue- ja kuntabudjeteista hankkeisiin on mennyt summa, joka on noin 60 % federaatiobudjetin toteutuneista hankemenoista (ml. varojen siirrot). Finanssiministeriö on asettanut yleisohjeeksi, että hankkeiden rahoitus federaation ja alueiden välillä jakautuisi suhteessa 95−5. Toistaiseksi alueiden osuus on siis ollut huomattavasti suurempi. Yritysten rahoituksesta kansallisiin hankkeisiin ei ole tietoja.

Kansallisten hankkeiden rahoitus federaatiobudjetista 2019

Lähteet: Finanssiministeriö ja Valtiontalouden tarkastusvirasto.


Näytä viikkokatsaus 2019/34 Näytä viikkokatsaus 2019/36