BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/36

Investointien kasvu vuodentakaisesta hiipui tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla 0,6 prosenttiin eli hitaimmaksi sitten kasvun pysähdyksen vuonna 2016. Suurten ja keskisuurten yritysten sekä valtion investoinnit vähenivät noin prosentin. Myös vuosina 2017−18 nämä investoinnit lisääntyivät selvästi hitaammin kuin muut investoinnit.

Suurten ja keskisuurten yritysten sekä valtion investointien osuus kokonaisinvestoinneista on noin kolme neljäsosaa. Eri sektoreilla investoinnit ovat kehittyneet varsin erilaisella tahdilla. Tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla investoinnit maakaasun tuotantoon ja nesteyttämiseen suunnilleen kaksinkertaistuivat määrältään, ja tietoliikennealan investoinnit lisääntyivät puolella. Näiden hyppäysten vaikutus kokonaisinvestointien kasvuun oli huomattava. Viime vuoden tapaan investoinnit raakaöljyn tuotantoon vähenivät, mutta investoinnit öljynjalostukseen kääntyivät vuoden tauon jälkeen tuntuvaan nousuun. Sen sijaan muun jalostusteollisuuden investoinnit supistuivat kahden vahvan kasvun vuoden jälkeen.

Muut kuin suurten ja keskisuurten yritysten sekä valtion investoinnit jatkoivat kasvuaan vuoden alkupuoliskolla 5−6 prosentin tahdilla kasvettuaan jo vuosina 2016−18 reippaasti. Nämä investoinnit koostuvat suurelta osin asunnoista sekä monien eri alojen koneista ja laitteista. Niitä koskevat tiedot etenkin yhtä vuotta lyhyemmiltä aikajaksoilta perustuvat Rosstatin arvioihin pienten yritysten ja yrittäjien, kotitalouksien sekä harmaan talouden investoinneista.

Tietoihin näiden muiden investointien reaalisen määrän kovasta kasvusta liittyy hintojen nousua koskeva erikoispiirre: Kyseisten kasvutietojen vertailu näiden investointien arvoa koskeviin tietoihin osoittaa, että hinnat näissä investoinneissa ovat useana vuonna nousseet huomattavasti hitaammin kuin suurten ja keskisuurten yritysten sekä valtion investoinneissa tai jopa laskeneet kuten viime vuonna. Muutamina vuosina tämä näyttäisi osin selittyvän asuntorakentamisen hintojen maltillisella nousulla.


Näytä viikkokatsaus 2019/35 Näytä viikkokatsaus 2019/37