BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/25

Keskuspankin ennakkotietojen mukaan kotitalouksille myönnettyjen lainojen kannan vuosikasvu on alkuvuonna kiihtynyt entisestään. Huhtikuussa lainakanta kasvoi 24 prosenttia, kun viime vuoden keväällä vuosikasvu oli alle 20 %.

Erityishuolta on herättänyt vakuudettomien kulutusluottojen kasvuvauhdin nopeutuminen huhtikuussa yli 25 prosenttiin vuoden takaiseen tasoon verrattuna, sillä nimellispalkkojen vuosikasvu on vain 7 % ja reaalitulot supistuvat edelleen. Kulutusluottojen osuus kotitalouksien lainakannasta on suuri, noin puolet. Keskuspankki on pyrkinyt hillitsemään lainakannan kasvua mm. nostamalla useamman kerran vakuudettomien luottojen riskipainoja ja on ilmoittanut olevansa tarvittaessa valmis kiristämään vaatimuksia jatkossakin. Lokakuun alusta alkaen pankkien on uutta lainaa myöntäessään laskettava lainanottajalle henkilökohtainen velanhoitorasite (kaikkien luottojen hoitokulut/edellisvuoden keskimääräiset kuukausiansiot).

Asuntolainojen nopean kasvun nähdään olevan kulutusluottoja terveemmällä pohjalla, mutta luototussuhteen (luoton määrä suhteessa vakuuksiin) nousuun on kiinnitetty huomiota. Tammikuun alussa kaikkein riskillisimpien asuntolainojen (luototussuhde yli 80 %) riskipainoja nostettiin, mikä on hieman nostanut näiden lainojen korkoja. Alkuvuoden aikana noin 40 prosentissa myönnetyistä asuntolainoista luototussuhde oli yli 80 %. Samalla asuntolainojen keskikoko on kasvanut. Tammi-huhtikuussa uusia asuntolainoja myönnettiin noin 400 000 kappaletta eli lukumääräisesti hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin. Uusien asuntolainojen keskikorko on hieman alle 10 %.

Kotitalouksien luotoista alle prosentti ja talletuksista noin 20 % on valuuttamääräisiä.

Kotitalouksien lainat ja talletukset

Lähde: Venäjän keskuspankki


Näytä viikkokatsaus 2019/24 Näytä viikkokatsaus 2019/26