BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/26

Rosstatin tuoreen tilastojulkaisun mukaan Venäjän kausitasoitettu bruttokansantuote supistui tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 0,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Tätä ennen kausitasoitettu bruttokansantuote oli kasvanut lähes keskeytyksettä vuoden 2016 puolivälistä. Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Venäjän bruttokansantuote oli 1,8 % vuoden 2014 tason yläpuolella.

Venäjän bruttokansantuote kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 0,5 % vuoden takaa. Kasvua tuki erityisesti kaivannaisteollisuuden nopea kasvu (4,6 %), vaikka kasvutahti hidastui viime vuoden lopusta. Kasvu on ollut nopeaa myös joillakin palvelualoilla. Rahoituspalvelut kasvoivat 7,6 % ja matkailu 4,8 %. Molemmilla aloilla kasvu on ollut vahvaa jo vuodesta 2017. Tehdasteollisuuden vuosikasvu oli ensimmäisellä neljänneksellä ainoastaan 0,6 %. Rakentaminen ei puolestaan kasvanut lainkaan vuodentakaisesta.

Venäjän kausitasoitettu bruttokansantuote

Lähde: Rosstat


Näytä viikkokatsaus 2019/25 Näytä viikkokatsaus 2019/27