BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/25

Korkokokouksessaan (14.6.) keskuspankki alensi markkinaodotusten mukaisesti avainkorkoa 0,25 prosenttiyksiköllä. Uusi avainkorko on 7,5 %. Päätöstään keskuspankki perusteli inflaation hidastumisella ja alkuvuoden ennakoitua laimeammalla talouskasvulla.

Alkuvuonna vuosi-inflaatio oli korkeimmillaan maaliskuussa (5,3 %), ja keskuspankin arvion mukaan kesäkuun alussa kuluttajahintojen nousu oli 5 %. Inflaation alentumista on tukenut mm. ruplan vahvistuminen (dollaria vastaan 8 % vuoden alusta) ja vähittäiskaupan kasvun hidastuminen. Lisäksi vuodenvaihteen ALV:n korotus on keskuspankin mukaan siirtynyt jo kuluttajahintoihin kokonaan. Keskuspankki ennustaa vuosi-inflaation edelleen hidastuvan 4,2-4,7 %:iin (aiemmin 4,7-5,2 %) vuoden 2019 lopussa. Vuosien 2020 ja 2021 inflaation se ennustaa olevan noin 4 %.

Alkuvuoden odotuksia heikommat talousluvut (Viikkokatsaus 21/2019) alensivat myös hieman keskuspankin BKT-ennustetta tälle vuodelle. Uusi ennuste on 1-1,5 % (aiemmin 1,2-1,7 %). Valtiolliset investointiprojektit voivat ennusteen mukaan kiihdyttää kasvun 2-3 %:iin vuonna 2021. Keskuspankki ohjeisti myös pitävänsä mahdollisena uutta koronlaskua seuraavissa korkokokouksissa.

Venäjän korot ja inflaatio

Lähde: Macrobond


Näytä viikkokatsaus 2019/24 Näytä viikkokatsaus 2019/26