BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/24

Uusien tietojen mukaan kotitalouksien reaalitulojen suuri supistuminen viime vuosina oli hieman lievempi kuin aiempien tietojen mukaan. Kuva tavaroiden ja palvelujen ostoihin käytettyjen menojen reaalisesta kehityksestä parani myös hieman. Tiedot ostosmenojen nimellistasosta vuosina 2013−2018 kuitenkin hyppäsivät peräti 7 %, mikä voi myöhemmin johtaa kotitalouksien kulutuksen ja BKT:n tasoa koskevien tietojen nousuun.

Rosstat ei ole vielä julkaissut uudella tilastointitavalla laadittuja tietoja kotitalouksien ostosmenojen eristä. Tilastointiin tehtyjen muutosten valossa näyttäisi siltä, että menojen tasoa on nostanut mm. venäläisten ulkomaanmatkailua ja ulkomaisista verkkokaupoista tehtyjä ostoksia koskevien tietojen sisällyttäminen menoihin aiempaa kattavammin.

Ostosmenojen tason lisäksi kotitalouksien muiden maksujen taso nousi paljon, joten kuva säästämisestä heikkeni roimasti. Muihin maksuihin sisältynee nyt entistä paremmin venäläisten vastikkeettomia rahansiirtoja ulkomaille.

Venäläisten kotitalouksien tulot ja menot asukasta kohden, reaalinen kehitys 2014–2018

Lähteet: Rosstat ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2019/23 Näytä viikkokatsaus 2019/25