BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/23

Muutamana viime vuonna virta on keskittynyt kolmelle sektorille eli rahoitusalalle, energiakaivannaisiin − käytännössä öljyn ja kaasun tuotantoon − sekä jalostusteollisuuteen. Kaivannais- ja jalostusteollisuuden saamat suorat sijoitukset ovat kuitenkin vähentyneet selvästi kahtena viime vuonna.

Pankkisektorille sekä rakennus- ja kiinteistöaloille on viime vuosina virrannut suoria sijoituksia paljon vähemmän kuin tämän vuosikymmenen alkuvuosina. Vielä jyrkemmin ovat supistuneet suorien sijoitusten virrat kaupan alalle, jolta kokonaisuutena poistui suoria sijoituksia viime vuonna. Eri palvelualojen (lähinnä yrityspalvelujen) asema on hiipunut.

Suorien sijoitusten virta Venäjän eri sektoreille 2010–2018

Lähteet: Venäjän keskuspankki ja Rosstat.


Näytä viikkokatsaus 2019/22 Näytä viikkokatsaus 2019/24