BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/23

Sijoittajien kasvanut kiinnostus kehittyvien maiden markkinoihin on näkynyt Venäjän rahoitusmarkkinoilla. Alkuvuonna pörssien nousua ovat lisäksi tukeneet öljyn hinnan nousu ja odotukset suuryritysten hyvistä osingoista. Moskovan pörssin RTSI-osakeindeksi on noussut vuoden alusta noin 15 %, ja se on nyt alkuvuoden 2018 tasoilla. Markkinatilanteen parantuminen on lisännyt kiinnostusta myös yritysten ja etenkin valtion ruplavelkapapereihin. 

Finanssiministeriö on alkuvuoden aikana laskenut liikkeelle valtion obligaatioita liki 1 300 mrd. ruplan (18 mrd. euron) arvosta eli enemmän kuin viime vuonna yhteensä. Huhtikuussa markkinoille myytiin ennätykselliset 404 mrd. ruplaa (5,6 mrd. euroa) uusia velkakirjoja. Toukokuussa valtion liikkeellelaskut jatkuivat suurina, ja uusia velkapapereita myytiin 376 mrd. ruplalla. Suurta tarvetta velanotolle valtiolla ei ole, mutta suotuisa markkinatilanne on kannustanut aikaistamaan liikkeellelaskuja. Keskuspankin tietojen mukaan ulkomaiset sijoittajat ostivat 45 % huhtikuun liikkeellelaskuista. Kaikkiaan valtion ruplamääräisistä velkakirjoista noin 27 % on nyt ulkomaisten sijoittajien hallussa. Osuus on viime kuukausina kasvanut merkittävästi, mutta se on edelleen pienempi kuin alkuvuonna 2018. Kasvanut kysyntä on laskenut tuottoja, ja valtion velkakirjojen tuotto (10-v. OFZ) on jo alle 7,9 %. Keskuspankin ohjauskorko on 7,75 %.

Myös kiinnostus yritysvelkakirjoihin on kasvanut tuntuvasti. Uusia yritysjoukkovelkakirjoja laskettiin tammi-huhtikuussa liikkeelle 720 mrd. ruplalla (10 mrd. eurolla). Venäjän talouden melko yksipuolinen rakenne näkyy myös velkakirjamarkkinoilla. Liikkeellä olevista yritysvelkakirjoista noin 40 % on rahoituslaitosten ja 31 % öljy- ja kaasuyritysten.

Uusien velkakirjojen liikkeellelaskujen määrä, mrd. ruplaa.

Lähde: Cbonds.


Näytä viikkokatsaus 2019/22 Näytä viikkokatsaus 2019/24