BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/16

Maksutasetilastojen mukaan vaihtotaseen pienen ylijäämän lisäksi myös rahoitustase oli viime vuonna ylijäämäinen. Suoria sijoituksia virtasi Kiinaan 204 mrd. dollaria, kun niiden virta Kiinasta ulos oli 97 mrd. dollaria. Ulkomaisia portfolio- eli arvopaperisijoituksia tehtiin Kiinaan selvästi vuosia 2016 ja 2017 enemmän, kun taas Kiinan portfoliosijoitukset ulkomaille vähenivät merkittävästi.

Viime vuosien markkinareformeilla on lähinnä pyritty houkuttelemaan rahoitusta Kiinaan. Kiinalaisyritysten ulkomaisten suorien sijoitusten sääntelyä on sitä vastoin tiukennettu ja portfoliosijoitukset maasta ulos ovat rajoitettuja. Esimerkiksi kesällä 2017 käynnistyneessä bondimarkkinoiden yhteistyöohjelmassa vain sijoitusvirrat Manner-Kiinaan on avattu, ei Kiinasta Hongkongin markkinoille.

Negatiivinen virhe-erä kuitenkin kertoo pääoman ulosviran olleen rekisteröityjä eriä suurempaa. Virhe-erä kuvaa maksutaseen täsmentämättömiä rahaliikkeitä ja se on ollut negatiivinen kymmenen viime vuoden ajan. Virhe-erä huomioiden maksutase oli suunnilleen tasapainossa viime vuonna ja valuuttavaranto karttui vain 19 mrd. dollarilla.

Kiinan maksutaseen pääerät, mrd. dollaria

Lähde: SAFE


Näytä viikkokatsaus 2019/15 Näytä viikkokatsaus 2019/17