BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/16

Venäjän keskuspankin mukaan vuonna 2018 venäläiset maksoivat yksityisistä vakuutuksista (kaikille pakolliset terveydenhuolto- ja eläkevakuutukset pois lukien) yhteensä 1 480 miljardia ruplaa (20 miljardia euroa) eli venäläistä kohden noin 10 000 ruplaa (140 euroa). Vuodesta 2017 vuoteen 2018 vakuutusmarkkina kasvoi 16 %. Kuluttajahintojen nousu on noin 5 % vuodessa, joten vakuutusmarkkinan kasvu on ollut nopeaa. Vakuutusmarkkinoiden koko on vielä kuitenkin verraten pieni.

Henkivakuutusten osuus vakuutusmaksuista oli 30 %, sairaus-, tapaturma- ja lääkevakuutusten 20 % ja autovakuutusten 30 %. Viime vuosina henkivakuutukset ovat kannatelleet kasvua muiden vakuutuslajien maksujen yhteismäärän supistuessa, joskin vuonna 2018 muidenkin lajien myynti kasvoi. Sekä eläkejärjestelmä että terveydenhuolto perustuvat pakollisiin vakuutuksiin, joten yksityisten vakuutusten luonne on täydentävä. Henkivakuutuksiin sisältyy vain hyvin pieni osuus eläkkeen kaltaisia vakuutuksia. Myös terveydenhuoltovakuutuksen ottaneiden osuus kansasta on vähäinen.

Vakuutuslajeista eniten on kasvanut henkivakuutusten myynti. Vuosina 2016 ja 2017 henkivakuutusmaksujen kokonaismäärä kasvoi yli 50 % vuosittain ja viime vuonnakin vielä 30 % edellisvuodesta. Rahoitusmarkkinoiden sääntelystä vastaava keskuspankki on tänä vuonna ryhtynyt suitsimaan henkivakuutusten asiatonta myyntiä. Huhtikuussa voimaan astunut ohjesääntö velvoittaa vakuutusyhtiöt kertomaan asiakkaalle aiempaa tarkemmin myymiensä henkivakuutusten sisällöstä ja sopivuudesta asiakkaalle. Keskuspankki kiinnittää erityisesti huomiota korvaustasojen selkeyteen.

Venäjän vakuutusmarkkinoilla toimi viime vuoden lopussa 275 yhtiötä. Niistä 200 oli yrityksiä, 12 keskinäisiä vakuutusyhtiöitä ja loput vakuutusmeklareita. Toimilupien määrä on jatkanut vähentymistä, mutta kyse on ennemmin vapaaehtoisesta toimiluvan luovutuksesta kuin viranomaisten toimista. Sen sijaan pankkien toimilupia Venäjän keskuspankki on viime vuosina karsinut kymmenillä prosenteilla. Keskuspankki on vastannut vakuutusyhtiöiden valvonnasta vuodesta 2014.


Näytä viikkokatsaus 2019/15 Näytä viikkokatsaus 2019/17