BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/15

Elvyttyään nopeasti vuosina 2017−2018 tulot tavaroiden ja palvelujen viennistä olivat keskuspankin maksutasetietojen mukaan tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä suunnilleen samansuuruiset kuin vuotta aiemmin. Tämä koskee niin vientihintojen nousun kohottaman energialohkon kuin muiden tavaroiden ja palvelujen vientiä. Tavaroiden ja palvelujen tuontimenot olivat jo kolmannen peräkkäisen neljänneksen vuodentakaisella tasolla. Tavaroiden tuonnissa tilanne on ollut tämä kolmella viimeisellä neljänneksellä ja matkailumenoissa puoli vuotta.

Vaihtotaseen ylijäämä oli edelleen suuri ensineljänneksellä ja kohosi neljän viimeisen neljänneksen osalta yli 7 prosenttiin BKT:stä. Yksityisen pääoman nettovirta ulkomaille nousi ja oli neljällä viimeisellä neljänneksellä 4,5 % BKT:stä.


Näytä viikkokatsaus 2019/14 Näytä viikkokatsaus 2019/16