BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/15

Euroopan unionin ja Kiinan vuosittaisessa huippukokouksessa (9.4.) Brysselissä osapuolet allekirjoittivat julkilausuman, jossa osapuolet sitoutuvat mm. monenkeskisen sääntöpohjaisen maailmankaupan tukemiseen ja WTO-järjestelmän uudistamiseen myös valtiontukia koskevien sääntöjen osalta. Julkilausumassa osapuolet tuomitsivat yksiselitteisesti teknologian pakkosiirrot.

Vuonna 2013 aloitetut neuvottelut EU:n ja Kiinan välisestä investointisuojasopimuksesta ovat edenneet vaivalloisesti. Nyt julkilausumassa osapuolet sitoutuivat siihen, että sopimus voitaisiin allekirjoittaa vuonna 2020. Sopimus takaa paremman markkinoillepääsyn, ulkomaisia sijoittajia syrjivien vaatimusten ja käytäntöjen poistamisen sekä tasapuolisen investointien suojan. EU pitää investointisuojasopimusta ehtona vapaakauppaneuvottelujen aloittamiselle. Osapuolet myös kirjasivat tukensa Kiinan liittymiselle WTO:n julkisten hankintojen sopimukseen.

Ratkaisua odottavista globaaleista ongelmista julkilausumassa nostettiin esille myös teräksen ylituotanto ja vientiluototusta koskevat pelisäännöt. Osapuolet hakevat myös synergiaa EU:n liikennestrategioista ja Kiinan silkkitiehankkeesta mannerten välisten liikenneyhteyksien parantamiseksi.

EU on aivan viime aikoina terävöittänyt Kiina-politiikkaansa, mikä näkyy selkeästi komission maaliskuussa julkaisemassa tiedonannossa ”EU-China – A strategic outlook”.  Aikaisempaa määrätietoisempi EU olikin tiettävästi uhannut jättää huippukokouksen julkilausuman allekirjoittamatta, jos Kiina ei sitoudu konkreettisiin kirjauksiin unionin jo pitkään kokemien ongelmien ratkaisemiseksi. Vaikka ongelmien luonne ei lupaa pikaisia ratkaisuja, tällä kertaa on sovittu myös päätösten toimeenpanon seurantamekanismeista.


Näytä viikkokatsaus 2019/14 Näytä viikkokatsaus 2019/16