BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/15

Kiinan kansallinen tilintarkastusvirasto kertoi viime viikon lopulla tehneensä erikoistilintarkastuksen Henanin maakunnan pankkeihin. Tarkastetuista 42 pankista peräti tusinalla oli hoitamattomien luottojen osuus lainakannasta yli 20 % ja useilla suhde oli yli 40 %.

Viime vuoden lopulla pankkien omien ilmoitusten mukaan hoitamattomien luottojen määrä oli Henanissa keskimäärin 2,5 % luottokannasta ja koko maassa 1,9 %. Kiinalaispankkien tiedetään yleisesti olevan haluttomia kirjaamaan lainojaan hoitamattomiksi, ja todennäköisesti muilla alueilla on Henanin kaltaisia ongelmia. Hoitamattomia saamisia on kertynyt, kun pankit ovat usein poliittisen paineen alla myöntäneet rahoitusta kannattamattomiin hankkeisiin. Pankit joutuvat tekemään varauksia hoitamattomia luottoja vastaan. Jos hoitamattomat luotot raportoitaisiin todenmukaisesti, puskureita pitäisi kasvattaa reippaasti viranomaisvaatimusten täyttämiseksi.

Kiinan koko pankkisektorin tilanne oli kuitenkin viime vuonna suhteellisen vakaa. Antolainaus kasvoi tasaista vauhtia ja pankit onnistuivat kasvattamaan hienoisesti talletus ja lainakoron välistä marginaaliaan, josta syntyy valtaosa pankkien tuotoista. Vakavaraisuusastetta on myös pystytty kohentamaan. Kannattavuuden mittarit (pääoman tuottomittarit ROE ja ROA) ovat kuitenkin edelleen erittäin heikkoja. Pankkisektorin sisällä tilanne on jakautunut niin, että suurilla pankeilla menee selvästi pieniä pankkeja paremmin lähes millä tahansa mittarilla arvioituna.

Pankit kokevat nykyisen toimintaympäristön vaikeaksi. Ulkoisten epävarmuuksien ohella Kiinan talouskasvun hidastuminen lisäisi lainojen takaisinmaksuongelmia ja suuret FinTech-yritykset kiristävät kilpailupainetta sektorilla.


Näytä viikkokatsaus 2019/14 Näytä viikkokatsaus 2019/16