BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/09

Pienen avoimen ja Manner-Kiinasta hyvin riippuvaisen Hongkongin talouden BKT:n kasvoi viime vuoden viimeisellä neljänneksellä vain 1,3 % vuotta aiemmasta. Kasvu on hidastunut nopeasti, sillä vielä kolmannella neljänneksellä BKT kasvoi lähes 3 % ja viime vuoden alkupuolella kasvu oli yli 4 %. Koko vuoden kasvu oli 3 %.

Viimeisellä neljänneksellä alueen yksityinen kulutuskysyntä kasvoi heikentymisestä huolimatta edelleen melko vahvasti yli 3 % vuotta aiemmasta. Sen sijaan investoinnit supistuivat reaalisesti yli 5 % vuotta aiemmasta, mikä heijastelee hongkongilaisyritysten selvästi heikentyneitä näkymiä. Investointien osuus BKT:stä on 20 prosentin luokkaa.

Alueen läpi lähinnä Kiinaan ja Kiinasta kulkeva tavaraliikenne kasvoi vahvasti viime vuoden kolme ensimmäistä neljännestä, mutta supistui viimeisellä neljänneksellä ja edelleen tammikuussa. Tavaraliikenne on Hongkongille tärkeää, sillä sekä tavaravienti että -tuonti ovat yli 150 % sen BKT:stä. Hongkongin konttisatama on edelleen yksi maailman vilkkaimmista, vaikka se on viime vuosina menettänyt asemiaan etenkin nopeasti kasvaneille kiinalaissatamille.

Vaikka Hongkongissa tuotettujen tavaroiden vienti on vähäistä, vienti Kiinaan veti loppuvuonna hyvin. Etenkin Manner-Kiinaan myytyjen korujen arvo on kasvanut voimakkaasti viime kuukausina. Tämän on arveltu liittyvän siihen, että kiinalaiset kiertävät pääomaviennin rajoitteita ja etsivät keinoja siirtää varojaan turvallisiin sijoituskohteisiin.

Muiden lähialueen maiden vienti Kiinaan on yskinyt. Dollareissa mitattuna Etelä-Korean, Japanin ja Taiwanin tavaravienti Kiinaan supistui vuositasolla tammikuussa jo kolmantena kuukautena peräjälkeen.

Eräiden naapurimaiden vienti Kiinaan, dollariarvon muutos

Lähde: Macrobond ja BOFIT


Näytä viikkokatsaus 2019/08 Näytä viikkokatsaus 2019/10