BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/08

Presidentti Putinin toukokuussa 2018 antaman ukaasin perusteella on valmisteltu tavoitteet 12 kansalliselle ohjelmalle sekä erilliselle infrastruktuurin modernisointiohjelmalle vuosille 2019—2024. Ohjelmat jakautuvat yhteensä 69 federaatiotason projektin alle. Ohjelmien kokonaiskustannukseksi on arvioitu 26 000 mrd. ruplaa eli noin 4300 mrd. ruplaa (65 mrd. USD) vuosittain. Summa vastaa noin 4,5 % vuoden 2018 bruttokansantuotteesta. Kustannuksista 70 % suunnitellaan katettavan budjettivaroin, mutta selvää ei ole, missä määrin kyse on budjettimenojen lisäyksistä nykytasoon verrattuna.

Suurimmat ruplamääräiset panostukset on suunniteltu infrastruktuuriohjelman, tieliikenneohjelman ja demografiaohjelman toteuttamiseen. Jokaisella kansalliseen ohjelmaan kuuluvalla federaatiotason projektilla on omat, varsin yksityiskohtaiset tavoitteensa. Yhteensä tavoitteita ja niiden saavuttamista seuraavia mittareita on useita satoja. Osa tavoitteista on hyvinkin yksiselitteisiä (asuntolainojen keskimääräinen vuosikorko 7,9 % vuonna 2024), osa taas laajempia ja helpommin muokattavia (alle 40-vuotiaiden osuus kaikista akateemisista tutkijoista). Laajojen ohjelmien ja yksityiskohtaisten mittareiden muodostama tavoiteviidakko tekee ohjelmien ja projektien toteutumisen seurannasta vaikeaa.


Näytä viikkokatsaus 2019/07 Näytä viikkokatsaus 2019/09