BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/09

Yhtiö nosti (8.2.) Venäjän luokitusta yhdellä pykälällä Ba1:stä Baa3:een. Tämä on kymmenenneksi korkein luokka. Kymmeneen ylimpään luokkaan luokiteltuja velkakirjoja kutsutaan yleisesti sijoituskelpoisiksi ja sitä alempia roskalainoiksi. Nyt kolmen suuren luottoluokittajan arviot ovat yhdenmukaiset. Standard & Poor’s teki vastaavan korotuksen jo viime vuoden helmikuussa. Sen sijaan Fitchin luokitus ei edes ole ollut tätä alempi viime vuosina.

Moody’sin mukaan Venäjän valtio on viime vuosina pannut täytäntöön järkeviä taloudenpidon periaatteita. Näistä keskeisimpänä se pitää ulkomaisen valuutan puskurirahaston kerryttämistä. Lisäksi valtion velka on melko pieni ja ulkomaalaisten velkojien osuus on pienentynyt. Hyvän taloudenpidon ansiosta valtio on selvinnyt öljyn hinnanlaskun ja pakotteiden paineessa. Toisaalta Moody’sin mukaan valtion suuri rooli taloudessa hidastaa kasvua.

Valtiollisten tahojen rahoitustilanteen tasaantumisesta kielii myös valtion omistaman kaasujätin Gazpromin aikomus laskea liikkeelle dollarimääräisiä velkakirjoja. Ne tosin sisältänevät samanlaisen epätavallisen lausekkeen kuin marraskuinen euromääräinen velka. Ilmeisesti pakotteilta suojautumiseksi Gazprom varasi oikeuden maksaa velan takaisin jossain toisessa valuutassa, jos se on siitä riippumattomasta syystä estynyt maksamasta sen euroissa. Myös valtio on viime vuonna käyttänyt tällaista lauseketta.

Venäjän valtion velan luottoluokitus

Lähde: Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch.


Näytä viikkokatsaus 2019/08 Näytä viikkokatsaus 2019/10