BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/09

Kiinan ja Yhdysvaltojen pääneuvottelijat jatkoivat sopimuksen valmistelua viime viikolla Washington DC:ssä, ja tällä viikolla keskustelut ovat jatkuneet virkamiestasolla. Sopimuksen saamiseksi presidentti Trump on antanut neuvotteluille lisäaikaa eikä kiinalaistuotteille aseteta Trumpin aiemmin uhkaamia lisätulleja ainakaan vielä maaliskuun alussa. Uutta takarajaa ei neuvotteluille ole asetettu.

Vaikka neuvotteluissa on tapahtunut edistystä, konkreettisia ja yksityiskohtaisia tuloksia on julkisuuteen esitetty toistaiseksi vähän. Kauppasopimusneuvottelujen tiedettiin alusta alkaen olevan erittäin vaikeat, sillä valtiontukien leikkaaminen ja valtionyritysten erioikeuksien poistaminen osuvat Kiinan poliittisen ja talousjärjestelmän ytimeen. Markkinoillepääsyn helpottaminen, tekijänoikeusjärjestelmän vahvistaminen sekä maataloustuotteiden ja energian ostojen lisääminen Yhdysvalloista ovat asioita, joissa Kiinan on ehkä helpompi tulla Yhdysvaltoja vastaan.

Sopimuksen toimeenpanon valvonta on ollut yksi vaikeasti ratkaistavia kysymyksiä. Tässä asiassa osapuolet näyttäisivät löytäneen alustavan järjestelyn, joka perustuu virkamiestason kuukausittaisiin, varaministeritason neljännesvuosittaisiin ja ministeritason puolivuosittaisiin konsultaatioihin mm. yritysten esille ottamien sopimuksen toimeenpano-ongelmien selvittämiseksi. Amerikkalaisneuvottelijoiden mukaan Yhdysvallat pidättää itsellään oikeuden nostaa tulleja, jos konsultaatioissa ei ongelmia saada ratkaistua.

Osana kauppasopua Trumpin hallinto edellyttää, että Kiina ei devalvoi juania saavuttaakseen kilpailuetua sekä toteuttaa valuuttamarkkinainterventionsa läpinäkyvästi. Yksityiskohtaista tietoa asian kirjaamistavasta ei ole julkaistu, mutta amerikkalaisten mukaan asiasta on alustavasti sovittu. Kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävä devalvaatioiden kieltokehotus on kirjattu myös uudistettuun NAFTA-sopimukseen, ja vastaava kehotus löytyy aiemmasta G20-ryhmän julistuksesta, johon Kiina on sitoutunut.

Juanin dollarikurssia koskevan vaatimuksen sisällyttäminen kauppasopimukseen voi aiheuttaa suuria tulkintaongelmia. Kiina käy läpi valtavaa rakennemuutosta ja sen kasvu hidastuu, mikä heijastuu myös valuuttakurssiin. Tulkintaongelmia lisää se, että osana rahoitusmarkkinareformeja ja pääomaliikkeiden vapauttamista Kiinan pitäisi siirtyä nykyistä vapaammin määräytyvään valuuttakurssiin.


Näytä viikkokatsaus 2019/08 Näytä viikkokatsaus 2019/10