BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2019/08

Vaihtotaseen ylijäämä oli viime vuonna enää 0,4 % BKT:stä, kun se edellisenä vuonna oli 1,3 %. Rahassa mitattuna vuoden 2018 vaihtotaseen ylijäämä oli 50 mrd. dollaria, kun tavarakaupan ylijäämä oli noin 400 mrd. dollaria, palvelukaupan alijäämä noin 300 mrd. dollaria ja muiden erien alijäämä noin 50 mrd. dollaria.

Tavarakaupan ylijäämän pienenemisen ohella vaihtotaseen ylijäämää ovat kaventaneet ulkomaisten palveluiden lisääntyneet ostot. Etenkin matkailun myötä on virrannut paljon rahaa Kiinasta ulkomaille. Viime vuonna kiinalaisten ulkomaanmatkailuun käyttämät rahat olivat 240 mrd. dollaria suuremmat mitä ulkomaisten matkailijat toivat Kiinaan.

Kiinan vaihtotaseen kehitys, % BKT:stä


Lähteet: SAFE, Macrobond ja BOFIT


Näytä viikkokatsaus 2019/07 Näytä viikkokatsaus 2019/09