BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/08

Viime vuonna vähittäiskaupan myynnin määrä kasvoi 2,6 % edellisvuodesta. Kasvuvauhti vaihteli vuoden mittaan, mutta hidastui joulukuussa 2,3 prosenttiin. Rosstatin mukaan vähittäiskaupan määrä kasvoi yhteensä noin 5 % vuosien 2017 ja 2018 aikana pitkän supistumisen jälkeen.

Elintarvikkeiden myynnin määrä kasvoi viime vuonna 1,7 %. Vähittäiskaupan myyntimäärät ovat kasvaneet, vaikka kotitalouksien käytettävissä olevat tulot ovatkin laskeneet (viikkokatsaus 2019/06). Osittain tätä voi selittää halvempien tuotteiden myynnin kasvu, mutta myös kotitalouksien selvästi kasvanut lainanotto. Kotitalouksien lainakanta kasvoi vuoden 2018 aikana 22 %, joskin suuri osa kasvusta tuli asuntolainoista (viikkokatsaus 2019/07).

Tammikuussa 2019 vähittäiskaupan määrän kasvua hidasti yleisen arvonlisäverokannan nosto 18:sta 20 prosenttiin. Niinpä tammikuussa vähittäiskaupan määrä lisääntyi 1,6 prosenttia, ja etenkin muiden kuin elintarvikkeiden myynnin kasvu hidastui merkittävästi 1,2 prosenttiin. Elintarvikkeiden arvonlisäveroprosentti säilyi ennallaan ja niiden myynnin kasvu kiihtyi hieman.

Venäjän vähittäiskaupan myynnin vuosimuutos

Lähde: Rosstat.


Näytä viikkokatsaus 2019/07 Näytä viikkokatsaus 2019/09