BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2019/08

Vuonna 2018 Venäjällä pumpattiin ylös 556 miljoonaa tonnia raakaöljyä liitännäiskaasut mukaan lukien. Keskimääräinen päivätahti oli siten reilut 11 miljoonaa tynnyriä. Tämä on 2 % edellistä vuotta enemmän. Tuotanto kasvoi nopeasti öljyntuottajamaiden sopimien tuotannonrajoitusten kesäkuisen uudelleentulkinnan jälkeen. Päivittäinen tuotantomäärä kasvoi vuoden toisen puoliskon aikana 4 %, mutta hiipunee alkuvuonna uusien rajoitusten myötä. Maakaasua Venäjällä tuotettiin viime vuonna 725 miljardia kuutiometriä. Tämä on 5 % edellistä vuotta enemmän.

Venäjän raakaöljyn ja maakaasun tuotanto

Lähde: CDU TEK.

Valtaosa öljystä ja kaasusta pumpataan Ural-vuoriston lähettyviltä permien, nenetsien, hantien ja mansien alueilta. Kenttiä on myös Kaukoidän ja Kaukasuksen suunnilla. Viime vuonna öljystä noin kaksi kolmannesta ja kaasusta yksi kolmannes vietiin ulkomaille. Öljyn ja kaasun vientimäärät kasvoivat tuotannon kasvun mukana, ja niiden kallistumisen ansiosta niiden viennistä saadut tulot kasvoivat kolmanneksen.

Porausalueilta kaasu kuljetetaan perinteisesti putkia pitkin eteenpäin, mutta nesteyttäminen (LNG) mahdollistaa maakaasun kuljettamisen myös merirahtina asiakkaille. Viime vuonna kaasun tuotantoa ja vientiä edisti Jamalin niemimaalla Jäämeren rannalla sijaitsevan LNG-laitoksen asteittainen käynnistyminen. Vuoden lopulla jo noin 10 % ulkomaille viedystä maakaasusta kuljetettiin nesteen muodossa. Maakaasuviennin tueksi rakennetaan paraikaa putkia Kiinaan ja Saksaan. Myös uusia LNG-laitoksia on suunnitteilla.


Näytä viikkokatsaus 2019/07 Näytä viikkokatsaus 2019/09