BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2019/08

Keskuspankin tilastojen mukaan juanmääräisten pankkilainojen kanta kasvoi tammikuussa 3 230 mrd. juanilla (480 mrd. USD) eli 13,4 % vuodentakaisesta. Pankkilainaus on tammikuussa tyypillisesti loppuvuotta huomattavasti suurempaa, ja tänä vuonna keskuspankki vielä kehotti liikepankkeja lainanannon ripeään kasvattamiseen.

Tammikuussa kotitalouksille myönnettyjen lainojen kanta kasvoi 990 mrd. juania, josta vajaa kolmannes oli lyhytaikaisia lainoja. Rahoitussektorin ulkopuolisille yrityksille ja valtionorganisaatioille myönnettyjen lainojen kanta kasvoi 2 580 mrd. juanilla. Tästä lähes puolet oli lyhytaikaisia lainoja ja mm. kauppaluototukseen käytettyä ns. bill financing-rahoitusta, mikä voi kertoa siitä, että rahoituksen kysyntä reaali-investointeja varten on suhteellisen heikkoa.

Keskuspankin ilmoittama pankkilainojen keskimääräinen vuosikorko oli syyskuun lopussa 5,9 %. Tammikuun lopussa juanmääräisten pankkilainojen kanta oli 139 530 mrd. juania (155 % BKT:stä). Tämä tarkoittaisi, että lainakannan korkokulut ovat noin 690 mrd. juania (100 mrd. USD) kuukaudessa, jos keskikorkoa sovelletaan koko lainakantaan. Yrityssektorin uusista lainoista suuren osan arvellaan menevän olemassa olevien lainojen lyhennyksiin ja korkokuluihin.

Pankkilainojen lisäksi yritykset hankkivat rahoitusta tammikuussa laskemalla liikkeelle joukkovelkakirjalainoja nettomääräisesti 500 mrd. juanilla ja varjopankkisektorin instrumenttien kautta 340 mrd. juanilla. Varjopankkisektorin instrumenttien kanta kääntyi kasvuun, mutta on yhä 10 % viime vuoden tammikuuta pienempi.

Juanmääräisten pankkitalletusten kanta kasvoi 7,6 % vuodentakaisesta. Kasvu on hidastunut parin vuoden ajan ja uudet talletukset vähenivät viime vuoden tammikuusta. Tammikuun lopussa juantalletusten kanta oli 180 790 mrd. juania (201 % BKT:stä).

Juanmääräisten pankkilainojen kannan kasvu

Lähteet: PBoC, CEIC ja BOFIT


Näytä viikkokatsaus 2019/07 Näytä viikkokatsaus 2019/09