BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/08

EU:n parlamentti hyväksyi 14.2. suurella enemmistöllä uudet säännöt, jotka vahvistavat kolmansien maiden yritysten EU-alueen strategisille sektoreille tekemien sijoitusten ennakkovalvontaa. Uudet säännöt tulevat voimaan lokakuussa 2020.

Uusi järjestelmä avaa komissiolle mahdollisuuden tutkia ja lausua näkemyksensä investoinneista, jotka tehdään kolmansista maista EU:n strategisille aloille. Tarkoituksena on varmistaa, että erityisesti ulkomaiset valtionyritykset eivät uhkaa EU:n keskeisiä intressejä kuten turvallisuutta ja yleistä järjestystä. Vaikka Kiinaa ei mainita nimellä, on kiinalaisten valtionyhtiöiden sijoitustoiminta aloitteen taustalla.

Komission uusista valtuuksista huolimatta päätösvalta investointien hyväksymisestä tai hylkäämisestä säilyy jäsenmailla. Uusi järjestelmä edellyttää nykyistä tehokkaampaa investointitietojen vaihtoa jäsenmaiden välillä, mutta se ei edellytä jokaiselta maalta omaa valvontamekanismia. Sellainen on kuitenkin jo noin puolella jäsenmaista.


Näytä viikkokatsaus 2019/07 Näytä viikkokatsaus 2019/09