BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2018/48

Tilastoviraston mukaan kesän viljasato (139 miljoonaa tonnia) oli suurin piirtein yhtä suuri kuin viime vuonna. Kesäsato kattaa runsaan viidesosan koko vuoden sadosta. Tilastoja syksyn pääsadosta ei ole vielä julkistettu, mutta sen arvioidaan olleen viime vuoden kokoluokkaa.

Viime vuosina viljasato on pysytellyt noin 660 miljoonassa tonnissa. Se elpyi nopeasti nykytasolle heikon satovuoden 2003 jälkeen. Kasvu on syntynyt pääasiassa tuottavuuden kasvusta, vaikka myös viljelypinta-ala on kasvanut. Tuotantoa on tehostettu lisäämällä kastelua ja lannoitteiden käyttöä sekä viljelemällä tuottoisampia lajikkeita. Lisäksi modernit maatalouskoneet ovat yleistyneet.

Kuten muihinkin tilastoihin Kiinassa, myös maataloustilastoihin liittyy suuria epävarmuuksia. Tätä kuvastaa tilastoviranomaisten syksyllä tekemä tilastorevisio. Viljasatojen määriä ja viljelypinta-alaa koskevia tilastoja korjattiin ajalta 2007–2017 selvästi aiempaa suuremmiksi. Uusien tietojen mukaan maissia tuotettiin viime vuonna 43 miljoonaa tonnia enemmän kuin aiemmin arvioitiin. Korjaus on valtava: 20 % lisää Kiinan ja 4 % koko maailman maissintuotantoon. Myös vehnää ja riisiä saatiin muutama miljoona tonni aiempaa arviota enemmän.

Kiina pyrkii omavaraisuuteen sille keskeisten viljelytuotteiden osalta. Se on tukenut viljelijöitä tarjoamalla muun muassa takuuhintaa. Maissin osalta sittemmin erittäin kalliiksi osoittautunut takuuhinta poistettiin käytöstä 2016. Vuosina 2017–18 valtion varastoistaan myymän aiemmin takuuhinnalla ostetun maissin on arvioitu aiheuttaneen sille lähes 30 miljardin dollarin tappiot. Riisillä ja vehnällä on edelleen takuuhintajärjestelmä.

Kiinan viljasadon kehitys, miljoonaa tonnia

Lähde: Kiinan tilastovirasto, CEIC ja BOFIT


Näytä viikkokatsaus 2018/47 Näytä viikkokatsaus 2018/49