BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2018/48

Keskuspankin tietojen mukaan venäläisten yritysten ja pankkien ulkomainen kokonaisvelka oli kesäkuun lopulla noin 428 mrd. dollaria. Koko velkakannasta 21 % on ruplissa, 57 % dollareissa ja noin 20 % euroissa.

Pankkisektorin ulkomainen velka on supistunut jatkuvasti vuoden 2014 keväästä alkaen. Neljässä vuodessa velka on supistunut 114 mrd. dollaria ja kesäkuun lopussa pankeilla oli ulkomaista velkaa 95 mrd. dollaria. Erityisesti valtio-omisteisten pankkien ulkomaiset velat ovat supistuneet voimakkaasti. Osa velkakannan supistumisesta johtuu valuuttakurssimuutoksista, mutta erot pankkiryhmien välillä ovat kuitenkin huomattavia. Yksityisten pankkien ulkomaisesta velasta noin 30 % on ruplamääräistä. Vastaavasti valtion omistamien suurten pankkien ulkomaisesta velasta vain noin 15 % on ruplissa. Pankkien ulkomaiset saamisetkin ovat supistuneet, mutta ne ovat yhä merkittävästi velkoja suuremmat.  

Myös yritysten ulkomainen velka on supistunut viimeiset neljä vuotta. Samaan aikaan suoriin sijoituksiin liittyvän velan osuus yrityssektorin kokonaisvelasta on jatkuvasti kasvanut. Kesäkuussa yrityssektorin velasta yli 40 % oli suoriin sijoituksiin liittyvää velkaa. Yritysten lainakannasta 103 mrd. dollaria eli noin kolmannes on suurten valtionyritysten velkoja. Ilman suoriin sijoituksiin liittyvää velkoja valtionyritysten ulkomaisista lainoista vain viisi prosenttia on ruplamääräisiä, kun taas yksityisten yritysten ulkomaista lainoista noin 30 % on kotimaan valuutassa. Ilman suoriin sijoituksiin liittyviä velkoja ja saamisia yrityssektorin ulkomainen nettovarallisuus on lähellä nollaa.

Yritysten ja pankkien ulkomainen kokonaisvelka, mrd. dollaria

Lähde: Venäjän keskuspankki.


Näytä viikkokatsaus 2018/47 Näytä viikkokatsaus 2018/49