BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/48

Viime viikolla (20.11.) Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio sopivat mekanismeista, joilla valvotaan EU:n ulkopuolelta alueelle tulevia suoria sijoituksia. Tavoitteena on varmistaa, että ulkomaiset sijoitukset kriittiseen infrastruktuuriin ja teknologiaan eivät vaaranna EU:n sisäistä tai ulkoista turvallisuutta.

Suorien sijoitusten valvonnan kiristämien on ollut esillä jo usean vuoden ajan. EU:n linjauksissa ei mainita erikseen Kiinaa, mutta päätösten taustalla on ollut huoli juuri kiinalaisten valtionyritysten sijoituksista eurooppalaiseen infrastruktuuriin ja teknologiayrityksiin. Myös mahdolliset mediaomistukset ja sisäpoliittinen vaikuttaminen ovat perusteluina valvonnan kiristämiselle.

Uudet säännöt pitää vielä muodollisesti hyväksyä EU-elimissä ja niiden arvellaan tulevan voimaan vuonna 2020. Tällä hetkellä puolella EU:n 28 jäsenmaasta on jonkinlainen suorien sijoitusten turvallisuusuhkia punnitseva valvontajärjestelmä. Uusi järjestelmä ei siirrä sijoituksia koskevaa päätöksentekoa pois kansalliselta tasolta, vaan tarkoituksena on lisätä suorien sijoitusten valvontaan liittyvää koordinaatiota ja informaatiota jäsenmaiden välillä. Se antaa myös komissiolle mahdollisuuden lausua mielipiteensä unionin kannalta tärkeistä hankkeista.

Jäsenmaiden välillä on erimielisyyksiä kiinalaisinvestointeihin suhtautumisessa, mutta kriittinen suhtautuminen on kasvanut. Äskettäin Saksan hallitus käytännössä torppasi kansalliseen turvallisuuteen kytkeytyvillä syillä kiinalaisyrityksen aikomuksen ostaa saksalainen työstökoneyritys.

Yhdysvaltojen kriittinen suhtautuminen ulkomaisiin ja erityisesti kiinalaisiin suoriin sijoituksiin on ollut EU:ta huomattavasti näkyvämpää. Maan ulkomaisten investointien komitealla (CFIUS) on marraskuun alkupuolelta lähtien ollut aikaisempaa laajemmat valtuudet valvoa, että 27 strategiselle toimialalle tehtävät ulkomaiset investoinnit eivät vaaranna kansallista turvallisuutta. Myös monet muut suuret maat ovat terävöittäneet suorien sijoitusten valvontaa.


Näytä viikkokatsaus 2018/47 Näytä viikkokatsaus 2018/49