BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/48

Konsolidoituun budjettiin (federaation, alueiden ja paikkakuntien sekä valtion sosiaalirahastojen budjetit) kertyi tuloja tammi-syyskuussa 20 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Öljy- ja kaasuverotulot nousivat lähes 50 % ja vielä paljon nopeammin vuoden kolmannella neljänneksellä korkeahkon öljynhinnan ansiosta.

Konsolidoidun budjetin muut tulot kasvoivat tammi-syyskuussa 13 % vuodentakaisesta. Etenkin arvonlisäverot ja yritysten voittoverot ovat tuoneet tuntuvasti lisää budjettituloja, mutta myös tulot yritysten sosiaaliveroista sekä työtuloveroista ovat lisääntyneet toistakymmentä prosenttia.

Budjetin menot ovat lisääntyneet melko maltillisesti, ja niitä oli tammi-syyskuussa 6 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Menojen nousun kärjessä olivat etenkin terveydenhoito (lähes 20 %) ja myös koulutus (yli 10 %), mikä johtui lähinnä näiden alojen palkkojen korotuksista. Hallintomenot kääntyivät ripeään nousuun, ja sisäisen turvallisuuden menot lisääntyivät muutaman prosentin. Puolustusmenojen kasvu voimistui yli 7 prosenttiin. Vähemmälle ovat tänä vuonna jääneet budjettierä talouden eri sektorit sekä eläketurva ja muu sosiaalituki, joiden menot lisääntyivät vain noin prosentin.

Tulojen nopea nousu on kääntänyt julkisen talouden ylijäämäiseksi. Konsolidoidussa budjetissa viimeisen 12 kuukauden ylijäämä oli syyskuussa yli 1,5 % BKT:stä. Federaatiobudjetin ylijäämä tulee finanssiministeriön arvion mukaan olemaan tätä suuruusluokkaa koko tämän vuoden osalta siinäkin tapauksessa, että vastikään hyväksytyn tämän vuoden pienen lisäbudjetin menojen jatkeeksi käytetään viime vuodelta siirtyneet tuntuvat määrät budjettivaroja.


Näytä viikkokatsaus 2018/47 Näytä viikkokatsaus 2018/49