BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/49

Urals-öljyn hinta on loka-marraskuun aikana pudonnut yli 85 dollarista alle 60 dollariin (30 %), mutta ruplan kurssissa tämä ei ole juuri näkynyt. Myöskään 25.11. Kertšinsalmessa tapahtunut yhteenotto ei ole juuri muuttanut valuuttakurssia. Erikoiselle tilanteelle ei ole löydettävissä yksittäistä selittävää tekijää.

Yhtenä syynä öljyn ja ruplan yhteyden heikentymiseen voi olla keskuspankin valuuttaostot. Keskuspankki on vuoden 2017 alusta lähtien ostanut finanssiministeriölle markkinoilta päivittäin ulkomaista valuuttaa Kansalliseen hyvinvointirahastoon siirrettäväksi. Mitä korkeammaksi öljyn hinta nousee, sitä enemmän keskuspankki ostaa ulkomaista valuuttaa. Sen ostamisella on ruplaa heikentävä vaikutus. Suoran vaikutuksen suuruutta on vaikeata arvioida, mutta osto-ohjelman aikana ruplan ja öljyn hinnan yhteys on heikentynyt selvästi. Tämän vuoden elokuussa keskuspankki kuitenkin keskeytti valuuttaostot loppuvuoden ajaksi, mikä on mahdollisesti tukenut ruplan kurssia elo-marraskuussa.

Toinen syy ruplan kurssin viime kuukausien vakauteen voi olla pakotteissa. Huhti- ja elokuun alun pakotepakettien julkistamisen jälkeen ruplan kurssi heikkeni jyrkästi, mutta kurssilla on ollut taipumus palautua hieman seuraavina kuukausina. Pakotevaikutuksesta toipuminen on siten kenties kumonnut osan öljyn hinnan viimeaikaisen laskun vaikutuksesta ruplan kurssiin. Pakotteiden vaikutus ruplan viimeaikaiseen kurssikehitykseen ei kuitenkaan ole yksiselitteinen.

Ruplan kurssia on mahdollisesti tukenut myös Venäjän suotuisa finanssipoliittinen ympäristö (julkisen talouden ylijäämä ja alhainen valtion velka) ja rahapolitiikka sekä nousevien talouksien valuuttojen vahvistuminen vuoden alhaisimmalta tasolta. 

Öljyn hinta ja ruplan kurssi

Lähde: Reuters.


Näytä viikkokatsaus 2018/48 Näytä viikkokatsaus 2018/50