BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/36

Palvelu- ja tavaravienti on talouden muista kysyntäeristä poiketen kasvanut kokonaismäärältään vuosina 2015−17 keskimäärin 4 % vuodessa, ja tänä vuonna vielä nopeammin. Viennin osuus BKT:stä on runsas neljäsosa, ja pelkästään viennin kasvun suora vaikutus BKT:n muutokseen on ollut noin prosenttiyksikkö vuodessa.

Vientiä on parina viime vuonna kasvattanut valtaosin muu kuin energian vienti. Etenkin maataloustuotteiden vienti on lisääntynyt hyvin voimakkaasti lähinnä siksi, että viljan vienti on kolminkertaistunut tällä vuosikymmenellä. Kemian teollisuuden vienti on kasvanut tasaisesti jo pidempään, pitkälti perinteisten vientilohkojensa kuten lannoitteiden valmistuksen vetämänä. Myös metallialan vienti on tänä vuonna kasvanut merkittävästi mm. rautametallien ja kuparin osalta. Palvelujen vienti on lisääntynyt viime ja tänä vuonna huomattavasti sen keskeisillä lohkoilla eli kuljetuksissa ja matkailuissa mutta myös muiden palvelujen osalta.

Kaikista tavara- ja palveluviennin tuloista energian osuus on puolet, muiden tavaroiden yli kolmasosa ja palveluiden osuus 14 %.

Muiden tavararyhmien kuin energian viennin määrän kasvu

Lähde: Venäjän tulli.


Näytä viikkokatsaus 2018/35 Näytä viikkokatsaus 2018/37