BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2018/36

Kiinan kansankongressin pysyväiskomitea hyväksyi viime viikolla tuloverouudistuksen, jonka myötä tuloverotus kevenee laaja-alaisesti etenkin pieni- ja keskituloisilla. Lokakuussa voimaan astuvien uusien tuloverorajojen mukaan verottomasti voi kuukaudessa ansaita 5 000 juania (630 EUR), kun aiemmin raja oli 3 500 juania. Lisäksi kolmea alinta tuloveroluokkaa (3 %, 10 % ja 20 %) laajennetaan niin, että kolmanneksi alimman tuloveroluokan (20 %) kuukausituloraja nousee 9 000 juanista 25 000 juaniin. Tätä enemmän tienaavien veroluokat pysyvät ennallaan. Korkeinta tuloveroa (45 %) maksavat Kiinassa henkilöt, joiden kuukausitulot ylittävät 80 000 juania (10 000 EUR).

Uudistus lisää myös mahdollisuuksia tehdä erilaisia vähennyksiä tuloverotuksessa. Esimerkiksi koulutukseen, vakavan sairauden hoitoon, asumiseen ja vanhusten hoitoon liittyviä kuluja voi jatkossa vähentää verotuksessa aiempaa laajemmin. Hallitus tulee täsmentämään vähennysmahdollisuuksia syksyn aikana ja ne astuvat voimaan vuoden vaihteessa. Verouudistus oli avoin kommenteille heinäkuussa. Lehtitietojen mukaan niitä jätettiin yli 100 000, mutta luonnokseen ei kuitenkaan tehty juuri muutoksia.

Veronkevennyksen toivotaan lisäävän kulutusta ja tukevan tätä kautta talouskasvua. Kiinan valtiovarainministeriö arvioi veronkevennyksen lisäävän kaupunkilaisten keskimääräistä kulutusta noin 300 juanilla (40 EUR) kuukaudessa. Veromuutoksen vaikutus julkisen sektorin tulonmuodostukseen arvioidaan jäävän vähäiseksi. Tuloverot kattoivat kaikista Kiinassa kerätyistä veroista viime vuonna vain noin 8 %, kun osuus Yhdysvalloissa on noin puolet ja Suomessa yli 60 %. Suurin osuus Kiinan verokertymästä tulee arvonlisäverosta, jonka osuus kerätyistä veroista oli viime vuonna 39 %. Yritysverotus kattoi 22 % kokonaisverokertymästä.


Näytä viikkokatsaus 2018/35 Näytä viikkokatsaus 2018/37